Acompanyants
i visites

Normes de convivència

Respectar el descans. Els pacients ingressats requereixen que se’ls garanteixi el descans i, per això, s’han d’evitar nivells de soroll excessius. Cal respectar les necessitats de descans dels altres pacients.

Cal evitar les converses en veu alta i cal controlar el volum dels aparells de ràdio i televisió.

S’ha d’evitar l’ús del mòbil durant el passi de visita mèdica i la realització de tasques assistencials, i sempre que el pacient ingressat així ho sol·liciti.

Durant el passi de visita o realització de tasques assistencials, i excepte que l’equip assistencial indiqui el contrari, cal sortir fora de l’habitació. El personal sanitari indica en quins moments l’acompanyant ha de romandre fora de l’habitació. El personal agraeix que es respectin aquestes indicacions per dur a terme la seva tasca.

No estan permeses les plantes a les habitacions ni a les unitats assistencials. En general, s’aconsella limitar-ne la presència a determinades àrees de l’hospital i evitar-la a la resta, ja que són una font de creixement i multiplicació de bacteris.

Ca evitar visites massa llargues o nombroses, ja que poden cansar o molestar altres pacients. Els acompanyants han d’evitar parlar en veu alta i no romandre als passadissos per evitar sorolls no desitjats.

Horaris d’accés de visites

Cada unitat d’hospitalització té un horari de visites en funció de la seva organització i de les necessitats dels pacients ingressats. Consultar l’horari específic de cada Unitat.

En general, l’horari de visita a pacients hospitalitzats és de 24 hores. Hi ha determinades àrees d’assistència especialitzada, com és el cas de les Unitats de Cures Intensives, Urgències, Hospitals de Dia o Unitats de Reanimació, en les que l’horari pot variar per adaptar-se a les necessitats d’aquestes unitats. En aquestes unitats s’informa sobre l’horari de visites.

Per norma general, a les habitacions es permet un màxim d’un acompanyant per pacient simultàniament, i sempre preval el criteri assistencial.
Qualsevol excepció al protocol de visites serà valorada per l’equip assistencial i gestionada des de la Unitat d’Atenció al ciutadà de l’Hospital.