Postgrau i Màsters

L’ICS Camp de Tarragona també acull estudiants d’ensenyament de postgrau i màsters.

Aquests estudiants fan estades de Pràcticums i estades extra curriculars conveniades específicament a través de la Unitat de Formació i Docència de la Gerència Territorial:

Convenis actius

En la taula següent es mostren els convenis marc amb les diferents institucions formatives:
(FALTA TAULA)

Procediment

Per iniciar el procediment i formalitzar els convenis d’estades de pràctiques es poden dirigir a la Unitat de Formació d’Atenció Primària o la Unitat de Formació Continuada de l’HJ23.