Pla Docent

Guies del Itinerari Formatiu de les especialitats acreditades a la Unitat Docent:

 

Guies del Itinerari Formatiu de les especialitats acreditades a la Unitat Docent:

Formació complementaria

Al començar la residencia de R1 es faran cursos d’acollida a l’Hospital Joan XXIII i posteriorment al llarg dels quatre anys de formació rebran la formació complementaria teòrica amb els següents cursos dels diferents dispositius de la Unitat Docent.

Cursos programats per a residents

Cursos R Hores
Introducció MFIC R1 5 h.
Abordatge familiar R1 10 h.
Raonament clínic R1 2 h.
Introducció APOC R1 4 h.
MBE + lectura crítica R1 8 h.
Curs de Invest. bibliogràfica (bianual)* R1+R2 4 h.
Curs lliure del resident R1 3 h.
Int. Met d’investigació R1 6 h.
Curs de comunicació eficaç R1 4 h.
Curs de Qualitat online R1 19 h.
Curs d’urgències R1 53 h.
Curs urg. pediàtriques R1 40.5 h.
Curs trauma R1 5 h.
Cures laboratori R1 1.30 h.
Infeccions nossocomials R1 4 h.
Curs biblioteca R1 2 h.
Curs de cir. gral. i digestiva R1 10 h.
Prescripció electrònica R1 5 h.
Caram online R1 6-10 h.
Curs urg. Tecla R1 15 h.
Total hores
208 h.
Curs de recerca bibliogràfica R2 4 h.
Curs de comunicació avançada R2 10 h.
Comunicar en la relació Assistencial R2 5 h.
BioEstadística (bianual) R2+R3 20 h.
Int Bioètica (Sagessa) R2 10 h.
Curs de Qualitat online R2 19 h.
Total hores 69 h.
Protocols Assistencials R3 12 h.
BioEstadística (bianual) R3+R2 20 h.
Bioètica avançada (Sagessa) R3 10 h.
Curs de Qualitat online R3 19 h.
Curs APOC online CAMFIC R3 20 h.
Comunicar en situacions difícils R3 8 h.
Total hores 89 h.
Curs d’Investigació online R4 60h. (20 h. presencial)
Curs de Salut Laboral R4 6 h.
Curs d’atenció a la familia-Moodle R4 20 h.
Jornada d’Investigació R4 6 h.
Curs de Qualitat online R4 19 h.
Bioètica avançada (Sagessa) R4 10 h.
Total hores 121 h.

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes