Tutors i funcions

TUTORS UDMAFIC  TARRAGONA  ICS
VALLS
Merche Alvarez Luy
Imma Hospital Guardiola
Iolanda Caules Ticoulat
Josep Ma. De Magrinya Claramunt
Concepció Rambla Vidal
SALOU
Cinta de Diego Cabanes
Yolanda Ortega Vila
Irene Pascual Palacios
Eva Oya Girona
Jordi Daniel Diez
LA GRANJA
Ana Salvador Salvador
Cristian Da Costa Moreira
Josep Ferre Rey
Cruzma Fuentes Bellido
Rosana Vanesa Landin Delgado
Joana Serra Virgili
REUS 1
Joan Lluis Frigola Marcet
Coral Chancho Rodriguez
Josep Cabré Vila
REUS 2
Angel Donado Mazarron Romero
Ester Ras Vidal
Joan Boj Casajoana
Josep Balsells Ghiglione
Elisabet Tapia Barranco
Anna Isach Subirana
Anna Belen Castellví Margalef
Xavier Floresvi Aubia
REUS  3
Marc Soler pont
Pilar Llobet Azpitarte
Emma Marques Casasola
REUS  4
Mayte Garcia Vidal
Carmina Poblet Calaf
Domingo Ribas Seguí
Antonia Caballero Alias
BONAVISTA
Nuria Sarra Manetas
Maria Belen Fernandez Soto
JAUME 1
Ana Moragas Moreno
Aitor Alfaro Ormaolea
Silvia Hernandez Anadon
TARRAGONA 7
Antoni Santigosa Ayala

Funcions

 • Intervenir en el procés formatiu del resident.
 • Organitzar, coordinar, dirigir i controlar el desenvolupament del programa docent de cada resident al seu càrrec, amb la finalitat d’assolir els objectius proposats per al seu període de formació.
 • Fomentar l’activitat docent i de recerca de la persona resident.
 • Assessorar i promoure l’autoaprenentatge dels residents.
 • Participar en activitats de formació continuada relacionades amb l’especialitat i garantir l’actualització permanent de les seves competències.
 • Mantenir contacte continu, pactat i estructurat amb el/la resident durant tot el període formatiu, establint un calendari de reunions periòdiques amb un mínim de quatre anuals.
 • Ser el referent i l’interlocutor de la persona resident i resoldre les incidències que es puguin plantejar.
 • Assessorar la comissió de docència sobre la formació de l’especialitat, proposar les activitats de millora de la qualitat docent a la seva unitat i participar en el seu desenvolupament.
 • Realitzar el seguiment del procés continu d’aprenentatge dels residents assignats i la seva tasca assistencial.
 • Elaborar l’informe anual per a la valoració formativa.
 • Participar en l’avaluació sumativa del resident i dur a terme les avaluacions anuals i l’avaluació final, i acompanyar-la, si s’escau, a l’acte de revisió després d’una avaluació anual negativa no recuperable.
 • Supervisar el llibre de l’especialista en formació del resident.
 • Qualsevol altra funció destinada a la planificació, la gestió, la supervisió i l’avaluació de tot el procés de formació de la persona resident en el context de l’organització sanitària.

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes