Biblioteca

La Biblioteca de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està especialitzada en ciències de la salut. Aquesta contribueix a la gestió del coneixement dins la institució i facilita que els i les professionals disposin de les fonts adequades i actualitzades d’informació que garanteixin la presa de decisions basades en l’evidència, i això permeti la millora de la qualitat de la seva tasca assistencial, docent, d’investigació i de gestió sanitària.

És també la Bibilioteca de la Unitat Docent de Joan XXIII amb conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.

Fonts, espais i equipaments

 • Punt d’atenció per informació i préstec.
 • Accés a bases de dades especialitzades.
 • Més de 2.400 volums en format paper i unes 1.300 monografies en digital.
 • Més de 1.100 títols de publicacions periòdiques en format digital.
 • Sala de consulta amb 42 llocs (36 llocs amb endoll elèctric i USB i 6 llocs amb PC).
 • Dues sales de treball amb 20 lloc (10 en cada una amb PC, endoll HDMI i pantalla TV).
 • Aula d’informàtica amb 13 llocs (12 llocs amb PC i un lloc pel docent amb PC connectat a pantalla TV).

Accés remot a recursos d’informació per a professionals HJ23

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya: https://salutweb.gencat.cat/ca/serveis/biblioteca

Inquiro: Eina de cerca de la biblioteca virtual: https://bibliotecasalut.ovidds.com/

Serveis

https://salutweb.gencat.cat/ca/serveis/biblioteca/

Els serveis que presta són restringits als professionals vinculats amb l’Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona.

 • Atenció a l’usuari: informació i assessorament.
 • Préstec de documents.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Consulta de documents en paper o digitals a la sala de consulta.
 • Catàleg bibliogràfic.
 • Espai a la intranet que ofereix accés a tots els serveis i recursos d’informació.
 • Servei de cerques bibliogràfiques.
 • Formació d’usuaris en l’ús de recursos d’informació.
 • Servei d’Obtenció de Documents (és necessari estar registrat per utilitzar aquest servei).

Ubicació i contacte

Biblioteca de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

1a planta – Àrea de Gestió del Coneixement – Edifici I.

Parc Sanitari Joan XXIII | C/ Doctor Mallafré Guasch, 4 | 43005 Tarragona

Ubicació

Google Maps.

Telèfon

977295807

Adreça electrònica

biblioteca.hj23.ics@gencat.cat

La Biblioteca de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està especialitzada en ciències de la salut. Aquesta contribueix a la gestió del coneixement dins la institució i facilita que els professionals disposin de fonts d’informació adequades i actualitzades, que permetin la presa de decisions basades en l’evidència i, per tant, la millora de la qualitat de l’activitat assistencial, docent i investigadora. És per això que la Biblioteca HJ23 està integrada en l’Àrea del Coneixement de l’ICS Camp de Tarragona.

Tanmateix, mitjançant un conveni específic de col·laboració, és també el CRAI de la Unitat Docent de Joan XXIII de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Fonts, espais i equipaments

 • Accés a bases de dades especialitzades.
 • Accés a monografies i publicacions periòdiques en format paper o digital.
 • Secció de llibres i revistes.
 • Àrea d’informació i préstec.
 • Sales de consulta, estudi i reunió en veu baixa.
 • Ordinadors de consulta.
 • Fotocopiadora d’autoservei.

Serveis

Els serveis que presta són restringits als professionals vinculats amb la Gerència Territorial Camp de Tarragona.

 • Atenció a l’usuari: informació i assessorament.
 • Préstec de documents.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Consulta de documents en paper o digitals a la sala de consulta.
 • Catàleg bibliogràfic.
 • Espai a la intranet corporativa que ofereix accés a tots els serveis i recursos d’informació.
 • Cerques bibliogràfiques.
 • Formació d’usuaris en l’ús de recursos d’informació.
 • Servei d’Obtenció de Documents (és necessari estar registrat per utilitzar aquest servei).

Horari

De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 hores
(excepte festius i ponts de Setmana Santa i Nadal, i mesos de juliol i d’agost, que hi ha horari especial).