El Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha celebrat la segona edició del Curs d’anatomia cardíaca en arrítmies i fisiologia de la regió amb radiofreqüència, aquest 5 i 6 de febrer, a l’Àrea de Coneixement del Parc Sanitari Joan XXIII.

El curs, dirigit a professionals d’infermeria i residents de cardiologia, té l’objectiu d’estudiar i aprendre l’anatomia cardíaca i veure com es produeix la lesió al cor quan es fa ablació. L’ablació és una tècnica utilitzada per millorar i controlar les arrítmies.

S’ha treballat en la dissecció i l’ablació amb cors de porcs i pollastres per estudiar bé l’anatomia del cor.

  CursAnatomiaCardiacaHJ23050224

  CursAnatomiaCardiacaHJ230502244