Aquest grup, liderat pel Servei d’Infermeria, fomenta i duu a terme un seguit d’accions per vetllar pel descans nocturn de tots els pacients.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona compta amb un grup de treball de pràctiques segures, que té un paper rellevant en el benestar i el descans dels pacients hospitalitzats. Es va constituir ara fa dos anys i el formen deu professionals sanitaris –vuit infermeres i dos tècnics de cures auxiliars d’infermeria – que presten els seus serveis en el torn nocturn. Aquest equip multidisciplinari, que opera a totes les plantes de l’Hospital, assegura que els pacients, tant adults com pediàtrics, puguin gaudir de nits tranquil·les i reparadores.

Després d’un període de revisió i millora dels protocols de cures nocturnes, l’Hospital Joan XXIII ha consolidat aquest grup de treball com una peça fonamental en la prestació dels serveis assistencials de qualitat durant la nit. Aquesta iniciativa, liderada pel Servei d’Infermeria, reflecteix el compromís de l’Hospital per proporcionar una atenció integral als seus pacients i garantir-los una estada hospitalària còmoda i segura.

Les accions més rellevants que duen a terme per millorar la qualitat del son dels pacients i proporcionar-los un entorn hospitalari més tranquil i relaxant són:

  • Prendre les de constants a l’inici del torn per garantir un seguiment adequat del seu estat de salut durant la nit.
  • Oferir alguna beguda abans que el pacient s’adormi.
  • Treballar en equip pel benestar i la seguretat del pacient. S’asseguren que les baranes dels llits estiguin aixecades, els llits estiguin a baixa altura i els timbres estiguin a l’abast dels pacients.
  • Administrar els analgèsics i els hipnòtics prescrits abans d’anar a dormir per alleugerir el dolor i facilitar el son, d’acord amb les prescripcions mèdiques.
  • Regular la temperatura adient de l’habitació per assegurar un ambient confortable per dormir.
  • Tancar les portes i els llums de les habitacions per minimitzar les interrupcions.
  • Utilitzar llanternes de butxaca per entrar a les habitacions durant la nit per evitar molèsties innecessàries.
  • Registrar la quantitat i la qualitat del son del pacient. Es fa un seguiment exhaustiu de les hores de son i la qualitat del descans del pacient per adaptar les mesures a les seves necessitats. Aquestes dades permetran analitzar i establir noves accions de millores envers el descans nocturn dels pacients hospitalitzats en un futur.

“El grup de treball nocturn ens permet respondre millor a les necessitats dels pacients durant la nit i garantir un entorn hospitalari més tranquil i relaxant. Estem molt satisfetes de veure com aquesta iniciativa està tenint un impacte positiu en els nostres pacients”, afirma la Infermera referent del grup de treball de pràctiques segures del descans nocturn i supervisora general del torn de nit, Marisa Pedrol.

Aquest compromís amb el benestar dels pacients és una prioritat per a l’Hospital Joan XXIII, i el grup de descans nocturn és un exemple d’innovació i progrés en la qualitat de l’atenció que se’ls ofereix.