Durant els dies 6 i 7 de juliol el Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre ha passat amb èxit l’auditoria ISO 9001:2015, és a dir, l’estàndard internacional de caràcter certificable que regula els sistemes de gestió de la qualitat (SGC).

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és el resultat del projecte de coordinació entre el Laboratori Clínic Camp de Tarragona i el Laboratori Clínic Terres de l’Ebre, i està integrat pels laboratoris dels hospitals Verge de la Cinta de Tortosa, Pius de Valls i Joan XXIII de Tarragona.

L’informe de l’auditoria ha valorat com a punts forts del laboratori l’elevat grau de formació i responsabilitat dels equips dels tres centres i l’òptima capacitat de donar resposta a les necessitats dels pacients i dels metges prescriptors.

Teresa Sans Mateu, directora clínica del Laboratori ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre, fa un “reconeixement a la tasca de l’equip de professionals dels 3 laboratoris, aquesta renovació és un testimoni de la tasca diària per garantir els més alts nivells de qualitat en tots els àmbits dels nostres serveis” i destaca que “continuarem treballant per avançar en el procés de millora contínua i abordar el repte de futur, l’acreditació de l’ISO 15189, referent a la tasca específica dels laboratoris clínics”.

Laboratori Clínic Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre és un servei central que té prioritàriament una funció assistencial, que consisteix a oferir un servei de suport al diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica i humana i amb eficiència econòmica. En aquest sentit, el Laboratori va obtenir la certificació ISO 9001 l’any 2000, la qual s’ha anat renovant cada any.

La població atesa correspon a l’àmbit d’influència de la Direcció d’Atenció Primària (DAP) Tarragona-Reus, DAP Tarragona-Valls, DAP Terres de l’Ebre, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Pius de Valls i Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre té una plantilla de facultatius especialistes en les diferents àrees de coneixement d’Anàlisis Clíniques, personal d’infermeria, tècnics especialistes de laboratori (TEL), personal auxiliar de laboratori i personal administratiu.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre realitza més de 7,5 milions de determinacions anuals provinents de 600.000 peticions o sol·licituds analítiques. L’activitat assistencial està protocol·litzada en Procediments Normalitzats de treball i el Laboratori segueix les directrius de qualitat de la norma ISO 9001.