L’adquisició d’equipaments específics i el reforç de tot l’equip de professionals del Laboratori ha estat determinant.

El Laboratori d’Anàlisis Clínics de l’ICS Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, ubicat al parc sanitari de l’Hospital Joan XXIII, ha superat les 200.000 PCR SARS-CoV-2 processades. Aquesta fita ha estat possible per, l’adquisició d’equipaments específics i l’esforç de tot l’equip de professionals del laboratori, encarregat de les determinacions: administratius, professionals d’infermeria, facultatius, residents i tècnics de laboratori.

Tot l’equip ha estat treballant, des del mes de març, 24 hores al dia, laborables i festius, superant les dificultats de la pandèmia: manca de subministre de reactius i fungible durant la primera onada que obligava als professionals a adaptar-se contínuament al material que rebien, formació a contra-rellotge del personal en els equipaments nous, adaptació de nous espais, processos  d’integració informàtica i pics d’activitat que superaven la capacitat, entre d’altres.

Els entrebancs s’han superat amb l’esforç de tots els professionals i el treball en equip. Tot el personal completament dedicat a la ingent tasca de realitzar diagnòstics analítics en el menor temps possible per lluitar contra aquesta pandèmia, també amb la col·laboració de la Direcció d’Atenció Primària i dels Equips d’Atenció Primària del territori que s’encarreguen de recollir les mostres i enviar-les al laboratori.

Nous equipaments i professionals al Laboratori

L’adquisició d’equipaments específics per fer front a la pandèmia ha estat i segueix sent molt important. Recordem que el Laboratori d’Anàlisis Clínics,  al nou espai COVID de l’àrea de Biologia Molecular, compta amb 2 analitzadors de càrrega contínua Panther i 2 analitzadors de processament en batch Werfen® –per paquets de mostres-, cosa que comporta augmentar la capacitat de processament al voltant de les 3.000 PCR diàries. El Laboratori ha arribat a rebre durant les passades setmanes al voltant de 3000-3500 PCR al dia.

A més, l’equipament del Laboratori s’ha complementat, a banda dels nous analitzadors per a determinació de SARS-CoV-2, amb dues cabines de bioseguretat (espai tancat de treball de laboratori amb ventilació forçada per treballar de forma segura amb els materials o mostres contaminats), un congelador de -80 ºC per emmagatzemar mostres, un congelador de -20º C per emmagatzemar reactius, dos termocicladors a temps real complementaris als analitzadors de processament en batch i un extractor d’àcids nucleics que permet augmentar la capacitat de purificació d’àcids nucleics.

Pròximament, s’incorporarà un sistema preanalític automatitzat de gran capacitat amb què es recepcionaran, registraran i realitzaran els processos preanalítics de manera automatitzada.

En referència als recursos humans, s’ha doblat el nombre de professionals de l’àrea de Biologia Molecular que es dedica exclusivament a les determinacions de SARS-CoV-2.

El procés fins a l’obtenció dels resultats és un procés transversal que implica molts professionals sanitaris: comença pel transport fins al laboratori des dels centres d’atenció primària i hospitals on es fan les extraccions de les mostres; la recepció i registre de les mostres un cop arriben; el processament per inactivar el virus i treballar sense risc de contagi i, finalment, el seu processament en els equipaments d’anàlisi on es fa la tècnica PCR i s’obtenen els resultats.