Els serveis de traumatologia, rehabilitació i reumatologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i el servei d’ortogeriatria compartit amb Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), han assolit l’acreditació Bronze de la International Osteoporosis Fundation (IOF), per comptar amb la unitat de coordinació de fractures. Aquesta unitat tracta les anomenades fractures per fragilitat que, habitualment, són fractures provocades per l’osteoporosis. Aquestes fractures són les de maluc, columna i altres. Les més freqüents són: maluc (20%), vèrtebres (46%), terç distal del radi (15%) i húmer. Aquesta unitat de coordinació de fractures funciona per interconsulta i es reuneix, periòdicament, un cop al mes per parlar de tots els pacients amb aquest tipus de fractures. La unitat visita el pacient que ja ha patit la fractura i, des del mes de novembre de 2017, ha visitat 32 pacients.

La cap de Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Joan XXIII, Rosa San Segundo, explica que “les fractures per fragilitat són les que tenen més risc de morbilitat (complicacions) i de mortalitat, i a més, donen el senyal de que es poden produir altres fractures més endavant”. L’especialista afirma que “la unitat de coordinació de fractures posa en funcionament un programa internacional de prevenció “Capture the fracture” que activa un protocol i un tractament adequat per evitar que el pacient que ha patit una fractura es refracturi”.

Aquest tipus de fractures afecta majoritàriament a persones majors de 65 anys i les dones representen un 80% del total de pacients. La doctora San Segundo recomana algunes mesures de prevenció com “evitar les caigudes, tenir una alimentació sana mediterrània, fer exercici físic, prendre el sol amb moderació, i fer un correcte compliment dels tractaments farmacològics, entre d’altres”. http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html