Una representació del Servei de Geriatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona ha visitat avui dijous 20 de juny l’Hospital Universitari Joan XXIII amb l’objectiu de conèixer el projecte de cronicitat de l’hospital de Tarragona. Amb aquest propòsit, han tingut una reunió amb l’Equip de Suport Hospitalari (ESH) de cronicitat del Joan XXIII i amb la direcció d’infermeria.

L’equip ESH, format per professionals de geriatria i de cures pal·liatives, ha explicat un projecte que es va plantejar a causa de l’increment de l’esperança de vida de la població i, per tant, l’augment demogràfic de població envellida, fet que ha provocat també un augment de la fragilitat i de la cronicitat en pacients en edat avançada.

Amb aquest context, el nou Pla de Salut del Departament del desembre de 2021 parla de la transformació de l’atenció sociosanitària i redefinició de les característiques dels equips, i planteja cinc propostes estratègiques clau:

 • La reorganització de l’atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada a Catalunya.
 • La redefinició de l’atenció sociosanitària cap a l’atenció intermèdia.
 • La redefinició de les característiques dels dispositius d’atenció geriàtrica i/o pal·liativa especialitzats.
 • La transició cap a un únic àmbit d’hospitalització a Catalunya.
 • La creació dels Serveis/Unitats funcionals Territorials de Geriatria i/o de Cures Pal·liatives, amb el desenvolupament de dinàmiques territorials d’atenció integrada, vertical i horitzontal.

Tot això va fer que la direcció de l’Hospital Joan XXIII es va proposar liderar el projecte de cronicitat de l’HJ23, iniciat el març del 2022, amb l’objectiu principal de millorar l’atenció de la població diana (pacients d’edat avançada, fràgils, PCC i MACA) durant l’ingrés hospitalari. Aquest objectiu va portar un canvi de model, deixar de treballar a demanda per començar a treballar de forma proactiva.

L’equip ESH detecta els pacients majors de 79 anys ingressats a l’HJ23 i vetlla per millorar la seva atenció durant l’estada hospitalària:

 • Realitza una valoració geriàtrica integral a l’ingrés.
 • Actua com a equip de suport durant el seu ingrés hospitalari, prevenint les síndromes geriàtriques (immobilitat, restrenyiment, RAO, caigudes, delirium, úlceres per pressió, etc.).
 • Tracta de garantir el recurs més adient a l’alta, assegurant una correcta transició del pacient (contínuum assistencial).

Això comporta un treball en xarxa en tot el procés, entre l’atenció primària, l’atenció intermèdia, l’hospital d’aguts i atenció especialitzada, la salut mental i altres sectors.

L’equip ESH de cronicitat de l’HJ23 té vuit projectes en marxa:

 1. Atenció a les plantes d’internament de l’HJ23.
 2. Atenció proactiva a les plantes de cirurgia i COT.
 3. Atenció proactiva al Servei d’Urgències.
 4. Valoracions prequirúrgiques.
 5. Conciliació terapèutica. Projecte Fràgil-MED.
 6. Ruta transversal de la IC.
 7. Actuació proactiva dels pacients oncològics al Servei de MI.
 8. Contínuum assistencial.