El ICS Camp de Tarragona celebra el Dia Mundial del Ronyó amb el lema “Salut renal per a tots”, aquest dijous 10 de març.

Les malalties renals són l’epidèmia silenciosa del segle XXI. Cada any augmenta la mortalitat i el nombre de persones afectades per malalties renals. Un de cada 10 adults, al món, pateixen una malaltia renal i la proporció, en les persones de més de 65 anys, és de dos de cada 10. Això suposa 54.400 persones amb malaltia renal, de diferents graus, al Camp de Tarragona, tot un repte pel sistema sanitari. A més, les malalties renals ja se situen entre les 10 primeres causes de mort al món i es calcula que, d’aquí a uns 20 anys, ocuparan un lloc entre les cinc primeres causes de mortalitat.

Des del Hospital Joan XXIII de Tarragona es facilita el diagnòstic i l’atenció precoç a través de les consultes “sense pacient” en comunicació amb l’Atenció Primària del Servei de Nefrologia. Aquesta modalitat de consulta facilita l’accessibilitat a la consulta especialitzada i la rapidesa de resposta i intervenció, si és necessària. A més, afavoreix la coordinació entre els diferents nivells assistencials que atenen la persona amb malaltia renal. Amb el mateix objectiu s’ha assegurat la presència de la consulta de nefrologia, a tot el territori del Camp de Tarragona, amb l’Hospital Sant Joan de Reus, l’Hospital Pius de Valls i l’Hospital Santa Tecla i del Vendrell.

Per què se’n diu epidèmia silenciosa?

Perquè la malaltia renal dóna pocs símptomes, excepte en fases molt avançades. En general el nivell de conscienciació sobre la importància dels ronyons i de les malalties renals és més baix que amb altres òrgans com ara el cor o el cervell. Per tant, és important donar a conèixer la malaltia renal i com prevenir-la. El risc de patir una malaltia renal és major en la població d’edat avançada, en les persones amb diabetis, amb hipertensió arterial, amb malalties cardiovasculars o obesitat. Les vuit mesures més recomanades per mantenir la salut renal són:

  • Mantenir-se en forma i actiu.
  • Control regular dels nivells de glucosa en sang.
  • Control de la pressió arterial.
  • Menjar saludablement i mantenir el pes.
  • Beure líquids saludables.
  • No fumar.
  • No automedicar-se.
  • Controlar la funció renal si es tenen factors de risc.

Aquestes mesures són fonamentals en la prevenció de la malaltia renal i també per fer el diagnòstic precoç. En les fases avançades de la malaltia renal, quan cal substituir la funció dels ronyons, disposem del transplantament renal i de les diferents modalitats de diàlisi a domicili – diàlisi peritoneal o hemodiàlisi domiciliària – o en un centre sanitari. En la consulta de malaltia renal crònica avançada del Servei de Nefrologia s’informa de totes les opcions i s’acompanya en el procés de decisió compartida. La disponibilitat de totes les opcions, la informació i la decisió compartida ajuda a que la vida de la persona amb malaltia renal canviï el menys possible. Cal recordar que per a que la malaltia renal crònica no ens canviï la vida el primer pas és dur a terme un estil de vida saludable.