El 25 de gener va tenir lloc a l’Àrea de Gestió del Coneixement la jornada “Actualització en Addiccions. Unitat de Conductes Addictives (UCA)”.  Aquesta sessió formativa, organitzada pels professionals de l’UCA, amb el suport de la Direcció del Departament de Formació Continuada, es va estructurar en tres taules rodones.

La primera taula, moderada per la Dra. Osane Gómez, psiquiatre de l’Institut Pere Mata (IPM), va fer un extens repàs als models explicatius de la drogoaddicció, a càrrec del Dr. Samuel Pompo, psiquiatre IPM; el perill de l’addicció a les drogues, Dr. David Pascual, FIR de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Finalment, la Sra. Eva Sentís, infermera del Centre d’Atenció i Seguiment en Drogodepenendències (CASD) i la Dra. Mª Isabel Sabaté, psiquiatre del mateix centre, van abordar els circuits de derivació i la interrelació amb l’UCA.

A la segona taula rodona, la Sra. Júlia Ramos, Sra. Núria Estaper, Sr. Miguel Chuquimia, la Sra. Elena Chernishuk i la Sra. Mercedes Nieto, professionals d’infermeria de la Unitat de Conductes Additives, van centrar la seva ponència en el funcionament intern de la unitat: admissió dels pacients, grups terapèutics i la tasca infermera d’acompanyament terapèutic, suport i educació sanitària, vitals per a la deshabituació dels pacients.

Finalment, a la tercera taula, moderada per la Sra. Núria Estrada, psicòloga clínica de l’Hospital Joan XXIII, es va abordar el tema de la dona: maltractament, depressió i addiccions. En una primera part, la Sra. Cristina Fonts, infermera de l’UCA, va exposar casos de dones amb historial de consum d’alcohol i maltractament. Van participar, posteriorment, la Sra. Rocío Ciudad i la Sra. Manuela Vázquez, de l’equip de Treball Social de l’Hospital Joan XXIII i l’equip del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), que van exposar el treball de detecció del maltractament, acompanyament i el seguiment del procés de recuperació de les dones víctimes de maltractament i consum.

La Jornada, dirigida a personal sanitari, i amb molta participació de professionals de la salut mental, d’atenció primària i serveis vinculats a la Unitat de Conductes Additives de la Regió Sanitària, va posar de manifests la necessitat d’organitzar més espais i jornades en què els professionals puguin compartir coneixement i experiències.

JornadaConductesAddictivesgener242