Un any després de la posada en marxa del servei augmenta un 28% el nombre de sessions d’hemodiàlisi, i un 4% el de diàlisi peritoneal.

A més, “ha permès assumir tota l’assistència, tant de pacients amb COVID-19 com sense la infecció, en condicions de seguretat i sense haver de derivar-ne cap”.

La Unitat d’Atenció Renal Integral (UARI) del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII compleix un any de la seva creació. La cap del servei, Mercè Borràs, fa balanç i explica que una de les millores que ha afavorit la nova Unitat és “la consolidació del programa d’hemodiàlisi domiciliària, ja que existeix una àrea específica on els pacients reben la formació adequada”. La infermera especialitzada del servei Yolanda Benito explica que “els pacients venen a la Unitat durant un mes per fer l’aprenentatge i després comencen a fer l’hemodiàlisi a casa seva”. No obstant això, “els primers dies les infermeres s’apropen al domicili per tranquil·litzar i donar seguretat als pacients”, assegura Benito.

La nova Unitat també ha fet possible un augment de l’activitat de diàlisi: un 28% de sessions d’hemodiàlisi al centre i un 4% de sessions de diàlisi peritoneal a domicili. L’assistència de tots els pacients en hemodiàlisi crònica ingressats a l’Hospital Sociosanitari Francolí contribueix a aquest increment de l’activitat.

L’especialista d’hemodiàlisi del servei de Nefrologia Júlia Garro explica que “el fet de tenir els pacients crònics i els aguts en espais diferenciats facilita la comoditat dels malalts i la feina dels professionals. Ara, el  control clínic és més fàcil, més eficaç i més eficient”. A la mateixa Unitat hi ha totes les àrees assistencials del pacient amb malaltia renal crònica, per tant, “hi ha millor comunicació amb els pacients i entre l’equip de professionals”, afegeix Yolanda Benito.

A més  de l’estructura física, també ha millorat el suport tecnològic que contribueix a facilitar el seguiment clínic i reforça la qualitat i la seguretat de l’atenció als pacients. La implementació del sistema de crida anònima dels pacients ambulatoris que venen a la Unitat n’és un bon exemple.

La consulta ERCA, on van els malalts que han de començar tractament renal substitutiu, també ha augmentat l’activitat. La facultativa especialista assegura que “ara tenim aquesta consulta molt ordenada, organitzada, complint els estàndards que demana el procés d’acreditació de la Unitat”.

És evident que la Unitat ha hagut de conviure amb l’actualitat marcada per la COVID-19. Yolanda Benito afirma que “la nova àrea ha permès assumir tota l’assistència, tant dels pacients amb COVID-19 com dels malalts sense infecció, en condicions de seguretat i sense haver de derivar-ne cap”.

Finalment, tant la nefròloga com la infermera de la Unitat d’Atenció Renal Integral expliquen que “la percepció és que tant els pacients com els professionals estan contents, perquè està tot més organitzat, hi ha molta feina però es treballa millor”.