A més de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, tres hospitals de Catalunya, concretament de l’àrea de Barcelona, han assolit l’acreditació: l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Clínic i l’Hospital del Mar.

L’acreditació ACERCA inclou l’avaluació de 66 ítems referents a l’organització de la Unitat i es renova cada quatre anys.

El Servei de Nefrologia de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona ha rebut l’acreditació de la Unitat de Malaltia Renal Crònica Avançada (ERCA) amb “Nivell Avançat”. L’acreditació és de nivell estatal i s’emmarca en el programa ACERCA de la Sociedad Española de Nefrología. Només quatre hospitals a Catalunya tenen aquest nivell d’acreditació: l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar i ara l’Hospital Universitari Joan XXIII.

L’acreditació ACERCA inclou l’avaluació de 66 ítems referents a l’organització de la Unitat, objectius, procediments, informació i satisfacció dels pacients i familiars, consentiments, educació en la malaltia renal crònica avançada i tractament renal substitutiu. A més, la Unitat ha d’assolir el compliment dels estàndards de qualitat definits pel grup d’experts del projecte ACERCA. A la Unitat ERCA, a més del seguiment i tractament de la malaltia renal crònica, es fa la preparació per quan sigui necessari el tractament renal substitutiu (diàlisi i trasplantament renal).

El procés d’acreditació de la Unitat assegura una atenció centrada en el malalt i en el seu entorn, molt personalitzada i amb els criteris de màxima qualitat i seguretat pels pacients. A més, és un procés que recolza el malalt per dur a terme la diàlisi al domicili, opció que afavoreix l’autonomia i permet adaptar la diàlisi a l’estil de vida del malalt i no a l’inrevés.

El procediment d’acreditació ha estat possible gràcies al treball, durant tres anys, dels membres de la Unitat ERCA del Servei de Nefrologia amb el suport de la Unitat de Qualitat de l’ICS Camp de Tarragona i la col·laboració de la Unitat de Ciutadania. Aquesta acreditació es renova cada quatre anys, per tant és un procés d’avaluació que requereix un compromís de la Unitat en la millora continuada i l’excel·lència.