El programa permet fer el seguiment de totes les fases, identifica els productes esterilitzats i facilita la recuperació de la informació amb l’etiqueta d’identificació.

Les tècniques de cures auxiliars d’infermeria (TCAI) juguen un paper crucial en aquesta tasca per garantir la seguretat dels pacients i el correcte funcionament dels instruments mèdics, que registren des de l’origen, l’atenció primària, fins que arriben a la central d’esterilització ubicada al costat del bloc quirúrgic de l’Hospital Joan XXIII.

L’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona ha incorporat el programa Geasoft de Marvax per millorar la traçabilitat dels productes i instruments esterilitzats, una tasca fonamental que duen a terme les auxiliars d’infermeria de l’atenció primària i de l’Hospital Universitari Joan XXIII. És una solució tecnològica innovadora, dissenyada per facilitar la traçabilitat dels productes i instruments que requereixen esterilització. Aquest programa permet dur un control rigorós i fer el seguiment de tot el procés, amb una gestió informatitzada des de la recepció dels elements fins a la seva devolució als usuaris.

Un cop els productes arriben a la central d’esterilització, es fa una gestió informatitzada de les sol·licituds de material per esterilitzar sense paper. El sistema codifica les caixes de transport per automatitzar la recepció amb registre d’incidències i comentaris addicionals. Aquest material arriba net, embossat, s’entra al programa, se sella, s’identifica, s’esterilitza i es torna a enviar als serveis o equips.

La central d’esterilització es troba al costat del bloc quirúrgic de l’Hospital Joan XXIII perquè forma part del procés quirúrgic, ja que també abasteix les sales d’operacions del material que es necessita. La traçabilitat del material quirúrgic comença quan passa de la sala d’operacions a la zona de rentat, on es neteja, s’esterilitza i es guarda fins a nou ús.

L’atenció primària ha incorporat el programa pilot digital, a principis de l’any 2023, al CAP Torreforta-La Granja. La resta d’equips l’han anat incorporant progressivament i actualment ja el tenen tots els equips d’atenció primària. Durant el mes de juny, des de l’atenció primària es van enviar i enregistrar 8.342 paquets, un 28 % de tot el material enviat i enregistrat al Servei d’Esterilització en un mes.

Al Servei d’Esterilització de l’Hospital Joan XXIII, hi treballen 14 auxiliars d’infermeria —sis de matí, sis de tarda i dues de nit (alternativament)—, dues infermeres, una secretària i una infermera supervisora: 18 professionals en total.