El passat 8 de setembre, el Dr. Jordi Elvira López va defensar la seva Tesi Doctoral titulada: “Ensayo clínico aleatorizado para probar la eficacia y la seguridad del manejo clínico ambulatorio de la apendicectomía laparoscópica urgente en la apendicitis aguda no complicada” a l’Aula Magna de la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Joan XXIII.

La tesi, dirigida per la Dra. Rosa Jorba Martin, va obtenir la màxima qualificació: Excel·lent, en espera de la valoració per part del tribunal per assolir el Cum Laude.

Van formar part del tribunal:

  • President: Dr. Xavier Serra Aracil (Universitat Autònoma de Barcelona).
  • Secretari: Dr. Amador García Ruiz de Gordejuela (Universitat del Pais Vasc, Euskal Herriko Unibertsitatea).
  • Vocal: Dra. Fàtima Sabench Pereferrer (Universitat Rovira i Virgili).