El metge adjunt de la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Joan XXIII, Dr. Gaspar Dalmau, va ser nomenat president de la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SCAIC), per a la legislatura 2024-2028, durant el congrés de la SCAIC celebrat els passats dies 14 i 15 de juny, a Barcelona. La resta de membres de la junta electa són el Dr. Moisés Labrador (vicepresident), la Dra. Sílvia Garriga (tresorera), la Dra. Catalina Gómez (secretària), la Dra. Eva Alcoceba (vocal) i la Dra. Alba García (vocal).

La SCAIC, fundada el 2 de març de 1977, s’ha caracteritzat sempre per la seva activitat científica i formativa, així com una important relació de col·laboració amb altres especialitats, aspectes que s’han vist potenciats en els darrers anys. El nombre actual de socis és de 213. La Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Joan XXIII té, des de fa anys, una participació molt activa en l’SCAIC, tant en juntes directives prèvies com en diferents comitès i comissions, situant l’al·lergologia de Tarragona en un lloc de rellevància dins aquesta societat científica.