La col·laboració entre el Laboratori Clínic i la Secció d’Al·lergologia de l’HJ23 incorpora la prova de CAP inhibició, que millora el diagnòstic i el maneig del pacient al·lèrgic a picades de vespes i abelles. 

Les picades d’himenòpters, que inclouen les abelles (Apis mellifera) i les vespes (espècies de Vespula i Polistes), causen reaccions al·lèrgiques sistèmiques entre un 1 % i un 5 % de la població. Aquestes reaccions es produeixen perquè el sistema immunitari genera IgE en resposta a les proteïnes dels verins de les picades.

La immunoteràpia específica amb verí d’himenòpters és molt efectiva, amb una taxa d’èxit propera al 99 %, i és el tractament preferit per als pacients al·lèrgics que han patit reaccions anafilàctiques. L’Hospital Universitari Joan XXIII és referent a Catalunya en la tècnica de repicada intrahospitalària amb himenòpters, que permet monitorar l’eficàcia d’aquest tractament.

Un problema comú en el diagnòstic de l’al·lèrgia al verí d’himenòpters és l’aparició de resultats positius múltiples en diferents verins. Aquest fet ha portat a prescriure immunoteràpia múltiple amb diversos verins, fet que augmenta els costos directes i indirectes del tractament.

La col·laboració entre el Laboratori Clínic i la Secció d’Al·lergologia de l’HJ23, de la mà de la Dra. Clara Franco, immunòloga adjunta del Laboratori Clínic, i del Dr. Filip Skrabski, adjunt d’Al·lergologia, ha permès la incorporació de la prova CAP inhibició. Aquesta prova ajuda a identificar el principal causant de la reacció al·lèrgica i permet una immunoteràpia monoespecífica, que evita tractaments duplicats i redueix els costos associats.

La implementació d’aquesta tècnica comporta:

  • Millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients amb reaccions al·lèrgiques sistèmiques per picada d’himenòpters.
  • Reduir la necessitat d’externalitzar proves, fer el Laboratori d’Anàlisis Clíniques més autònom i disminuir els costos de transport.
  • Enriquir la formació de residents tant d’Anàlisis Clíniques com d’Al·lergologia.
  • Impulsar futures línies d’investigació conjunta entre el Laboratori d’Anàlisis Clíniques i Al·lergologia, molt necessàries en la formació especialitzada actual.

En resum, les innovacions en diagnòstic i tractament a l’Hospital Joan XXIII estan millorant significativament l’atenció i la gestió de les al·lèrgies al verí d’himenòpters.