Aquesta intervenció consolida l’Hospital Joan XXIII com a referent a la província de Tarragona en l’àrea de salut sexual masculina.

El passat 15 de març, el Servei d’Urologia de l’Hospital Joan XXIII va implantar la primera pròtesi de penis, a Tarragona, a un pacient amb disfunció erèctil severa. Aquesta intervenció, duta a terme per la referent d’andrologia de la Unitat d’Urologia Reconstructiva i Funcional del Servei d’Urologia, Isabel de la Cruz Hidalgo, amb la col·laboració de l’especialista en urologia de prestigi, Josep Torremadé, consolida l’Hospital Joan XXIII com a referent a la província de Tarragona en l’àrea de salut sexual masculina.

La disfunció erèctil o impotència és la incapacitat per aconseguir o mantenir una erecció per dur a terme una relació sexual satisfactòria. Acostuma a afectar un 50 % d’homes d’entre 40 i 70 anys. L’impacte negatiu en la qualitat de vida dels pacients és important i la causa acostuma ser multifactorial.

El tractament de la disfunció erèctil és esglaonat: primer s’han de corregir els hàbits de vida no saludables, posteriorment es poden administrar tractaments via oral, tòpica o injectats que ajuden a millorar o corregeixen totalment el problema. Els pacients que no responen a cap dels tractaments mèdics anteriors i que reuneixen els criteris mèdics necessaris tenen la possibilitat que se’ls implanti una pròtesi de penis. El grau de satisfacció dels pacients portadors d’una pròtesi de penis és del 80 %.