• El grup de recerca d’Infecció i Immunitat (INIM) de l’IISPV/URV/HUJ23/CIBERINFEC en col·laboració amb força serveis clínics de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII han determinat el perfil proteòmic, metabolòmic i lipidòmic del sèrum de pacients amb COVID-19 amb diferents graus de severitat (asimptomàtics o lleus, severs i crítics). L’estudi forma part del projecte COVIDOMICS finançat per la Direccció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.
  • Els resultats d’aquest treball identifiquen canvis significatius en les concentracions relatives de determinats compostos en el sèrum de pacients crítics en relació a altres pacients que no han desenvolupat la malatia o que han desenvolupat COVID-19 de forma molt lleu.
  • Els resultats obtinguts de l’anàlisi multi-ómic ens ajuden a aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia de la infecció per SARS-CoV-2 i determinar les vies metabòliques implicades en la severitat de COVID-19.

Tarragona, 23 de febrer de 2022. Un estudi liderat per Laia Reverté, Elena Yeregui i Anna Rull, investigadores del grup d’Infecció i Immunitat (INIM) de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV-CERCA), l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HUJ23), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i CIBERINFEC ha determinat el perfil proteòmic, metabolòmic i lipidòmic del sèrum de pacients amb COVID-19 amb diferents graus de gravetat.

El treball s’ha dut a terme en el marc del projecte COVIDOMICS, centrat en la identificació de factors de risc associats a la gravetat de la COVID-19. Hi han participat professionals i pacients del mateix HUJ23, de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla. La cohort per dur a terme l’estudi ha estat de 273 pacients infectats per SARS-CoV-2 reclutats durant la primera onada (març-abril de 2020) en els tres hospitals esmentats, agrupats per la gravetat de la malaltia segons els criteris d’inclusió mèdica en asimptomàtics/lleus, greus o crítics.

Mitjançant l’anàlisi multi-òmic s’han identificat 65 proteïnes, 34 metabòlits i 28 lípids amb concentracions relatives augmentades o disminuïdes en el sèrum dels pacients que es relacionen amb la severitat de COVID-19. Concretament, en el moment d’infecció per SARS-Cov-2, s’ha trobat un perfil clarament diferenciat entre el pacient que gairebé no tindrà evolució de la malaltia front a aquell pacients que desenvoluparà COVID crític.

Les noves molècules identificades en aquest treball es troben relacionades amb rutes metabòliques específiques de les cascades del complement i de la coagulació, l’activació plaquetar, l’adhesió cel·lular, la inflamació aguda, la producció d’energia, el catabolisme d’aminoàcids i el transport de lípids. Aquestes víes metabòliques estarien directemnet relacionades amb la severitat de la malatia i ens permeten proposar un nou panell predictiu d’evolució de malaltia. S’ha identificat que canvis en la concentració relativa de les proteïnes Fetuin-A (AHSG) i inhibidor de inter-α-tripsina (ITIH3), de l’àcid glutàmic (GA) i de l’espècie lípidica ChoE (18:0), ens permeten diferenciar a nivel clínic, amb un nivell de precisió molt acurat, el pacient COVID-19 lleu del pacient COVID-19 crític.

Article de referència.

Clin Transl Med. 2022 Jan;12(1):e704.doi: 10.1002/ctm2.704.

Fetuin-A, inter-α-trypsin inhibitor, glutamic acid and ChoE (18:0) are key biomarkers in a panel distinguishing mild from critical coronavirus disease 2019 outcomes

Laia Reverté, Elena Yeregui, Montserrat Olona, Alicia Gutiérrez-Valencia, Maria José Buzón, Anna Martí, Frederic Gómez-Bertomeu, Teresa Auguet, Luis F López-Cortés, Joaquin Burgos, Clara Benavent-Bofill, Carme Boqué, Graciano García-Pardo, Ezequiel Ruiz-Mateos, Maria Teresa Mestre, Francesc Vidal, Consuelo Viladés, Joaquim Peraire, Anna Rull for the COVIDOMICS Study Group (Membres HJ23/ICS: Jenifer Masip, Verónica Alba, Montserrat Vargas, Laia Bertrán, Carmen Aguilar, Miguel López-Dupla, José Antonio Porras, Sergi Veloso, Ajla Alibalic, David Riesco, Mónica Real, Jessica Binetti, Judit Poblet, Mercé Sirisi, Gaspar Dalmau, Vanessa Gázquez, Esther Rodriguez, Antonia Garcia, Esther Picó, Cristina Gutiérrez, Gemma Recio-Comí, Carla Martin-Grau, Teresa Sans, Carlos Chiapella, Pilar Carbajo, Mireia Cramp, Carme Bes, Rosalia Bote, Nuria Alba, Blanca Rosich, Cristina Varillas, Catherine Cabrejo, Rosaura Reig, Llorenç Mairal, Jesús Esteve Ferrán, Neus Camañes, Angela Cortés and Rafael Gracia).

El grup INIM vol agrair la col·laboració generosa i desinteressada dels pacients inclosos a l’estudi i de les seves famílies. També volem agrair el treball de totes i tots els professionals de l’HUJ23/ICS que han participat en el projecte, particularment la col·laboració de les Unitats/serveis de Medicina Preventiva, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Urgències, Salut Laboral, Anàlisis Clíniques i el BioBanc-IISPV (B.0000853 + B.0000854) integrat en la Plataforma Espanyola de Biobancs (PT20/00197). Aixi mateix cal mencionar en els agraïments a Pol Herrero, Maria Guirro i Antoni del Pino del Centre for Omic Sciences (COS), unitat mixta URV-Eurecat per la seva contribució als estudis d’espectrometria de masses.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument amb que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.