Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients

“Donem veu als pacients!”

 

El 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Enguany, sota el lema ‘Involucrar els pacients en la seguretat del pacient’, es reconeix el paper essencial que juguen el pacient, la seva família i els cuidadors, en garantir una atenció mèdica segura, treballant conjuntament amb l’equip de professionals que l’atenen. 

L’evidència és clara: quan es tracta el pacient com a soci en la seva atenció, s’assoleixen avenços significatius en l’àmbit de la seguretat, la satisfacció en el conjunt de l’atenció i en els resultats de salut. En convertir-se en membres actius de l’equip d’atenció mèdica, el pacient contribueix tant a la seva pròpia seguretat com a la del sistema de salut en el seu conjunt. 

Amb el lema ‘Donem Veu als Pacients’, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) fa una crida a totes les parts interessades perquè adoptin les mesures necessàries per garantir la implicació dels pacients en la formulació de polítiques en salut; que la seva representació sigui efectiva en les estructures de governança, que participin en el disseny conjunt d’estratègies de seguretat del pacient, i que puguin adoptar un paper actiu en l’atenció que reben. Tot això només és possible si es proporcionen plataformes i oportunitats per donar veu als pacients, les seves famílies i les comunitats de tota mena, de manera que puguin expressar les seves inquietuds, les seves expectatives i les seves preferències per promoure la seguretat, el paper central del pacient en el procés, la fiabilitat i l’equitat. 

La participació dels pacients i les famílies està consagrada a la resolució WHA72.6, titulada ‘Acció mundial en pro de la seguretat del pacient’, i en el Pla d’Acció Mundial en pro de la Seguretat del Pacient 2021-2030, que constitueixen les estratègies principals per avançar cap a l’eliminació dels danys evitables en l’atenció sanitària. 

En aquest sentit, l’Hospital Universitari Joan XXIII ha implementat el Programa EXcellent, una iniciativa complementària a l’hospital que té un paper fonamental en aquest esforç per millorar la seguretat del pacient. EXcellent és on professionals, pacients i l’entorn dels pacients treballem conjuntament per identificar àrees de millora associades a l’activitat assistencial. Amb aquest programa, s’involucra activament els pacients, les persones afins del seu entorn i els professionals de la salut, per identificar necessitats no cobertes durant l’experiència assistencial i contribuir a la millora de la qualitat de l’atenció. Estem construint un entorn de salut més segur i efectiu per a tothom. 

Objectius del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2023: 

1. Crear consciència a escala global sobre la necessitat d’una participació activa dels pacients, de les seves famílies i dels cuidadors en tots els entorns i a tots els nivells de l’atenció de la salut per millorar la seguretat del pacient. 

2. Involucrar els responsables polítics, els líders de l’esfera de l’atenció de la salut, els treballadors de la salut i assistencials, les organitzacions de pacients, la societat civil i altres parts interessades en els esforços per fer partícips els pacients i les seves famílies de les polítiques i les pràctiques en pro de l’atenció de la salut segura. 

3. Empoderar els pacients, i les seves famílies, perquè participin activament en la seva pròpia atenció de la salut i en la millora de la seguretat de l’atenció de la salut. 

4. Advocar per l’adopció de mesures urgents sobre la participació dels pacients i les seves famílies, en consonància amb el Pla d’Acció Mundial en pro de la Seguretat del Pacient 2021-2030, que facin seves totes les parts interessades. 

Consells pràctics per a la promoció de la seguretat dels pacients: 

En aquest vídeo trobareu alguns dels consells pràctics per a la promoció de la seguretat dels pacients; potenciant el paper clau que famílies i cuidadors tenen en la seguretat de l’atenció de la salut.

En aquest vídeo trobareu alguns dels consells pràctics per a la promoció de la seguretat dels pacients; potenciant el paper clau que els pacients tenen en la seguretat de l’atenció de la salut.