El programa té com a principal objectiu donar suport al personal d’infermeria de l’atenció primària en la presa de decisions clíniques, en la seva pràctica assistencial diària, per minimitzar-ne la variabilitat.

L’ICS Camp de Tarragona treballa en la consolidació del programa ARES d’harmonització d’estàndards de cures infermeres en l’atenció primària. Aquest programa estructura el coneixement infermer per a una prestació més efectiva, equitativa i segura per a les persones.

ARES-AP és el programa d’harmonització dels estàndards de prestació de cures en l’atenció primària i té com a objectiu principal donar suport al personal d’infermeria d’atenció primària en la presa de decisions clíniques, en la seva pràctica assistencial diària, per minimitzar-ne la variabilitat. L’ARES-AP implica la introducció del llenguatge infermer ATIC, la construcció de nous plans de cures estandarditzats i la seva harmonització per seguir-los a la pràctica.

Els objectius d’aquest programa són:

  • Garantir la prestació de cures amb evidència i rigor científic.
  • Garantir l’actualització continuada dels estàndards, basant-se en l’evidència científica.
  • Minimitzar la variabilitat de la pràctica infermera.
  • Garantir l’equitat i la seguretat en l’atenció a la població atesa.
  • Millorar i facilitar la representació de les cures al personal d’infermeria.
  • Incrementar el coneixement i ajudar-lo en la presa de decisions.

Els plans de cures estàndards (PCE) donen resposta als motius de consulta més prevalents que atenen les infermeres d’atenció primària. Aquest programa es va començar a instaurar a l’ICS el 2018. Cinc anys després, Tarragona treballa en la consolidació de l’ús dels plans de cures estandarditzats, que representen una síntesi estructurada de les cures infermeres basades en l’evidència científica, adreçades a persones de qualsevol edat ateses en l’atenció primària, en totes les etapes de la vida i per diferents motius de salut.

A més, es pretén facilitar i endreçar al màxim el registre que es fa des de la infermeria i fer visible les actuacions d’aquests professionals a la resta de l’equip, per garantir la continuïtat assistencial.