La revista European Journal of General Practice, diari oficial de la WONCA Europe, ha reconegut l’article “Effectiveness of the spirometry-based motivational intervention to quit smoking: RESET randomised trial” com el millor article publicat en aquesta revista l’any 2023

L’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona ha assolit un destacat reconeixement internacional arran d’un estudi sobre el tabaquisme que ha estat premiat com la millor investigació del 2023 per la revista European Journal of General Practice, l’òrgan oficial de la WONCA Europe (World Organization of Family Doctors).

El 15 de maig, la revista va distingir l’article titulat ”Effectiveness of the spirometry-based motivational intervention to quit smoking: RESET randomised trial“, un treball desenvolupat pel Grup de Recerca ISAC (Intervencions Sanitàries i Activitats Comunitàries), acreditat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. L’equip investigador, format per professionals de diverses disciplines com medicina, infermeria, biologia i estadística, pertany a la Unitat de Suport a la Recerca Reus-Tarragona de l’Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol(IDIAPJGol) i a la Unitat de Qualitat de la Gerència Territorial de l’ICS del Camp de Tarragona.

Aquest estudi ha estat finançat pel Fondo de Investigaciones Sanitarias de l’Instituto de Salud Carlos III (4R11/037). L’assaig clínic ha comptat amb la participació de professionals dels 20 centres d’Atenció Primària gestionats per l’ICS al Camp de Tarragona. L’objectiu del treball era avaluar l’efectivitat d’una intervenció motivacional, basada en la informació sobre la funció pulmonar obtinguda mitjançant espirometria, per ajudar a deixar de fumar.

L’estudi va incloure 614 fumadors d’entre 35 i 70 anys, sense antecedents de malaltia respiratòria, que es van dividir en dos grups. Mentre que el grup de control va rebre el tractament habitual que s’ofereix a les consultes d’Atenció Primària, el grup d’intervenció va ser sotmès a una espirometria i a una explicació detallada dels resultats. Després d’un any de seguiment, el grup d’intervenció va obtenir una taxa d’abstinència del 7,8 %, en comparació amb el 2,6 % del grup control, triplicant així les probabilitats d’abandonar el tabac (OR: 3,15).

Aquest treball no només ha demostrat l’eficàcia de la intervenció, sinó que també ha permès detectar alteracions en la funció pulmonar que poden ser abordades amb actuacions sanitàries específiques. Com a continuació d’aquesta línia de recerca, l’equip té previst un nou estudi en col·laboració amb els departaments d’Economia i de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili per confirmar l’eficàcia de la intervenció a través d’un model d’avaluació econòmica. Aquest projecte ha estat presentat a una nova convocatòria competitiva del Fondo de Investigaciones Sanitarias de l’Instituto de Salud Carlos III, actualment pendent de resolució.

Aquest premi serà recollit pel grup investigador al pròxim congrés de la WONCA Europe Conference, que tindrà lloc a Dublín el mes de setembre, i fa valdre la recerca realitzada a l’Atenció Primària de l’ICS  al  Camp de Tarragona, especialment en l’àmbit del tabaquisme.

Referència de l’estudi:

Martín-Luján F, Santigosa-Ayala A, Pallejà-Millán M, Rey-Reñones C, Villalobos F, Solà R; researchers of the RESET study. Effectiveness of the spirometry-based motivational intervention to quit smoking: RESET randomised trial. Eur J Gen Pract. 2023 Dec;29(1):2276764. doi: 10.1080/13814788.2023.2276764.