CARDIOLOGIA

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII té la missió de proporcionar assistència a pacients amb malalties del cor, tant ingressats com en règim ambulatori. La procedència dels pacients és la que correspon a l'Hospital Joan XXIIII com a hospital general bàsic i de referència. Proporciona assistència 24 hores al dia per a pacients amb infart agut de miocardi que necessiten tractament amb angioplàstia primària (Codi infart) i assistència a qualsevol urgència cardiològica a través de la seva Unitat Coronària.

El Servei de Cardiologia té una plantilla de 12 cardiòlegs, 10 Residents, Infermeria de Planta i  de Consulta Externa, Infermeria específica de Cardiologia i Suport Administratiu.

Participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili en classes teòriques i pràctiques. Està acreditat per a la docència i té formació de Metges Residents de Cardiologia (dues places per any).


Equip

Cap de Servei
Alfredo Bardají Ruiz
ORCID - EMAIL

Tutor docent
Esther Sanz

Tutor Docent
Ramón de Castro Aritmendiz

Supervisora Infermeria
Laura Rebollo

Facultatius Especialistes: Mercè Camprubí Potau, Jordi Mercé Klein, Esther Sanz Girgas, Gil Bonet, Marta Guillén, Ramón de Castro Aritmendiz, Isabel Serrano Rodríguez, Judit Rodriguez, Moshen Mohandes Yusefian, Jordi Guarinos Oltra, Sergio Rojas, Cristina Moreno, Francisco Fernandez.

Àmbits assistencials

Hospitalització, Unitat Coronària, Urgències, Hospital de dia, Unitat de Cirurgia sense Ingrès, Consulta Externa de Marcapassos, Consulta Externa General, Unitat de Insuficiència Cardiaca, Unitat de Dolor Toràcic, Unitat d'Imatge, Unitat d´hemodinàmica

Serveis

Test de Basculació, Ecocardiografia,Ecocardiografia transosofàgica, Ecocardiografia de Estrès, Ecocardiografia transtoràcica, Hòlter, Ergometria Convencional, Marcapassos convencionals, Desfibril·lador implantable, Resincronització, Hemodinàmica Cardiaca Terapéutica, Ergometria isotòpica i viabilitat miocàrdica (En col·laboració amb l'Institut per al Diagnòstic per la Imatge IDI), Cardioresonancia (En col·laboració amb l'Institut per al Diagnòstic per la Imatge IDI), TAC coronarias (En col·laboració amb l'Institut per al Diagnòstic per la Imatge IDI).


Docència

Docència de pregrau

El Servei de Cardiologia està implicat en la docència pre-grau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. És responsable de l’assignatura “Aparell Circulatòri”, amb la realització de classes teòriques i pràctiques a alumnes de 4rt, 5è i 6è de medicina. Participa en el Programa de Doctorat "Biomedicina" de la URV dins el Grup de Recerca Biomèdica HJ23.

Formació especialitzada

El servei està acreditat per la formació d’especialistes de cardiologia. Número de places MIR acreditades anuals: 2. (Programa Docent)


Recerca

El Servei de Cardiologia desenvolupa una activitat investigadora vinculada a l'Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i actualment té diverses línies d'interès: cardiopatia isquèmica aguda, biomarcadors, mort sobtada i insuficiència cardíaca.

Institut Investigacio Pere Virgili