CARDIOLOGIA

El Servei de Cardiologia de l'Hospital universitari de Tarragona Joan XXIII desenvolupa la seva activitat a diverses instal·lacions del mateix hospital, així com a l'Hospital Pius de Valls.

En aquest resum es presenta la seva Cartera de Serveis i la seva activitat habitual (que és una mitjana de l'activitat dels darrers anys)

En general, el Servei de Cardiologia està estructurat en 6 àmbits assistencials:

 • Hospitalització Convencional (inclòs Hospital de dia)
 • Unitat Coronària (Unitat de Cures Agudes i Crítiques Cardíaques)
 • Unitat d'imatge cardíaca
 • Unitat d'Arítmies
 • Unitat d'hemodinàmica cardíaca
 • Consulta externa

 


Equip

Cap de Servei
Alfredo Bardají Ruiz
ORCID - EMAIL

Tutores docents
Judith Rodríguez

Sandra Cabrera

Marta Guillén

Supervisora d'Infermeria

Estructura

Ubicació Capacitat

Planta d´hospitalització 5 planta 16 llits

Hospital de Dia 6 planta 5 butaca-camilla

Unitat Coronària 5 planta 8 llits

Consulta externa general HJ23 4 planta Edifici D 2 despatxos

Consulta externa UIC 6 planta 1 despatx

Consulta externa Marcapassos i dispositius 6 planta 1 despatx

Consulta Externa Valls 2 planta Hospital Valls 1 despatx

Àrea d'Exploració no invasiva 6 planta 2 gabinets per a Ecocardio

1 gabinet per a Ergometria

1 gabinets per a Holter

Àrea d'Hemodinàmica 1 planta 2 Sales d'Angioradiologia

Despatxos treball Planta 1, 5 i 6 Un total de 6 despatxos de treball

Ergometria Nuclear Planta Soterrani 1 gabinet per Ergometria

Recursos Humans

 • 17 cardiòlegs a temps complet i 1 cardiòleg a 20 hores
 • 2 cardiòlegs contractats per Sant Joan de Reus que fan activitat d'hemodinàmica a HJ23
 • 1 cardiòleg contractat per Sant Joan de Reus que realitza activitat d'electrofisiologia a HJ23
 • 10 residents de Cardiologia (2 per any, el primer any no són a Cardiologia)

Cartera de Serveis i Activitat

Hospitalització convencional

16 llits. Aproximadament 1200-1300 ingressos cada any. Disposa de:

 • Telemetria per al control d'arítmies 8 pacients

Unitat Coronària

Aproximadament 700-750 ingressos a l'any, 300 dels quals són retornats al seu hospital de referència (Codi Infart) i la resta passen a planta d'hospitalització. A la Unitat Coronària les tècniques de què disposem són:

 • Ventilació mecànica invasiva
 • Ventilació mecànica no invasiva
 • Monitorització hemodinàmica no invasiva i invasiva (Swan-Ganz)
 • Teràpia de substitució renal (hemo dia filtració)
 • Hipotèrmia
 • Dispositius d'assistència ventricular: pilota contra pulsació aòrtica i Impella
 • Marcapassos provisional
 • Ressò cardiògraf

Comptant la planta d'hospitalització i la unitat coronària, el Servei de Cardiologia té unes 1500-1600 altes a l'any.

Hospital de Dia de Cardiologia

(5 punts d'atenció, en forma de butaca o llitera). La cartera de servei de l'Hospital de dia és:

 • Tractament endovenós amb diversos fàrmacs en pacients amb insuficiència cardíaca avançada (furosemida, dobutamina, Levosimendan)
 • Electrocardioversió
 • Diversos tests farmacològics (Flecaïnida, adrenalina, etc.)
 • Preparació marcapassos i cateterismes programats

Gabinets d'Exploració no invasiva

 • 2 gabinets per a Ecocardiografia transtoràcica, trans esofàgica i Ecografia d'Estrès (prop de 5000 ecocardiogrames a l'any a HJ23 i prop de 900 ecocardiogrames a l'any a Pius Hospital Valls)
 • Un Gabinets per a Prova d'Esforç convencional (prop de 350 casos a l'any)
 • Un gabinet per a holter de 24 hores (4 gravadores) i holter d'esdeveniments (6 gravadores). (1000 Holter de 24 hores a l'any i 150 Holter d'esdeveniments a l'any).
 • Un gabinet per a proves d'esforç nuclear, en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear de l'IDI (prop de 450 exploracions a l'any, remeses des de HJ23, Pius Hospital Valls, Santa Tecla i Tortosa)
 • Una reserva horària d'una tarda a la setmana per a Ressonància Cardíaca (en col·laboració amb el Servei de Radiologia de l'IDI) (prop de 150 exploracions a l'any)
 • Una reserva horària a la setmana per a TAC coronari (en col·laboració amb el Servei de Radiologia de l'IDI).

Unitat d'hemodinàmica

Disposa de 2 sales d'angioradiologia (una compartida amb la Unitat d'Arítmies). Es fan més de 2000 procediments diagnòstics, més de 1000 angioplàstiques i més de 500 activacions per Codi Infart a l'any.

A la Unitat d'hemodinàmica la cartera de serveis comprèn:

 • Angioplàstia amb pilota i amb Stent
 • Ecografia intracoronària
 • Valoració funcional coronària amb tècniques IFR
 • Rotablator
 • Radiofreqüència
 • Làser intracoronari
 • Tècniques de Patologia estructural (tancament de FOP, tancament d'Orejuela, Tancament de Leak peri protèsic, ablació septal química a la miocardiopatia hipertròfica). L'implant de TAVI el realitzem en instal·lacions de l'hospital Vall d'Hebron (desplaçant el pacient i dos cardiòlegs per fer la tècnica)

Unitat d'Arítmies

Disposa de: Consulta específica de marcapassos, Consulta específica de dispositius DAI i Re-sincronització i Consulta específica d'arítmies. Cartera de Serveis:

• Tècniques d'electrofisiologia des de procediment diagnòstics fins a ablació de substrats complexos amb venes pulmonars via transeptal, taquicàrdia ventricular i tota mena d'arítmia del costat esquerre i del costat dret del cor. Sistema de navegació.

• Implant de tot tipus de marcapassos, incloent elèctrodes amb estimulació del His i elèctrode amb estimulació de la branca esquerra (prop de 120 a l'any)

• Implant de desfibril·ladors i de sincronitzadors (més de 50 a l'any)

Consulta externa general

S'atén tots els dies de la setmana a dos despatxos a l'Edifici D del complex sanitari Joan XXIII i cada dia a l'Hospital Pius de Valls (més de 7000 visites a l'any a HJ223 i més de 1500 visites a l'any a Pius Hospital Valls )

Unitat d'Insuficiència Cardíaca

Despatx ubicat a 6 planta. És atesa per 2 cardiòlogues a temps parcial.

Atenció continuada

Atesa 24 hores al dia 365 dies a l'any per un cardiòleg de guàrdia i un resident de Cardiologia (o dos cardiòlegs si no disposem de resident)

 


Docència

Docència de pregrau

 • Docència pre grau a alumnes de medicina de 4,5 i 6 curs. Classes magistrals a 4 de medicina i pràctiques en hospitalització i en tots els recursos assistencials del servei a alumnes de 4, 5 i 6 durant tot l'any.
 • Docència post grau per a la formació d'especialista en Cardiologia (2 residents per any) i altres especialistes que roten per Cardiologia: Medicina interna, Cures intensives, Anestèsia, Nefrologia, Medicina de Família, etc.


Recerca

Diverses línies de recerca centrada en dany miocàrdic, síndrome coronària aguda, biomarcadors, insuficiència cardíaca i mort sobtada. Més de 200 publicacions en revistes indexades en els darrers 20 anys.

Institut Investigacio Pere Virgili