EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Els equips d'atenció primària (EAP) són el conjunt de professionals que atenen la població d'una determinada àrea bàsica de salut (ABS) en els centres d'atenció primària (CAP) i els consultoris locals. Dóna servei en 20 Equips d’Atenció Primària (EAP), distribuïts en 21 Centres d’Atenció Primària (CAP) i 74 consultoris locals. Cal destacar que ofereix servei de Rehabilitació, de Salut Bucodental i d’Atenció Sexual i Reproductiva. També parlar de línies pediàtriques.

Equips i centres d'Atenció Primària ICS Camp de Tarragona: