GERÈNCIA TERRITORIAL ICS CAMP DE TARRAGONA

La Gerència Territorial Camp de Tarragona és l’organisme de gestió dels serveis que l’Institut Català de la Salut ofereix en aquest territori. L’ICS és el primer proveïdor de serveis de salut del Camp de Tarragona, i també de la resta de Catalunya, que desenvolupa uns serveis sanitaris centrats en les persones posant el pacient en l’eix central dels projectes. L’ICS al Camp de Tarragona té la missió de ser una empresa amb un model d’atenció integrat que inclogui l’atenció primària i l’atenció hospitalària amb l’objectiu de millorar contínuament la qualitat dels serveis que ofereix. La Gerència Territorial de l’ICS al Camp de Tarragona té al seu càrrec la gestió de l’Hospital Universitari Joan XXIII i dels centres integrats als serveis d’atenció primària Tarragona-Valls i Reus-Altebrat.

La Regió Sanitària Camp de Tarragona està situada al sudoest de Catalunya i té una extensió de 2.989,6 km2, amb 85 km de costa. Comprèn les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Priorat, amb un total de 123 municipis i una població de referència d’unes 600.000 persones, segons dades del Registre central de persones assegurades (RCA). Com a la resta de Catalunya, la població es concentra en pocs nuclis urbans: prop del 40% viu a les ciutats de Reus i Tarragona. El Baix Camp i el Tarragonès concentren tres quartes parts de la població.


Rafael Gracia Escoriza
Gerent ICS Camp de Tarragona

Llorenç Mairal Padro
Director Hospital Joan XXIII


Daniel Ferrer-Vidal Cortiella
Director d'Atenció Primària