PROCÉS HOSPITALARI

Informació d'interès per abans i durant la seva estada a l'hospital

 • En el moment que ingresseu serà necessari que porteu els vostres articles d’ús i higiene personal, bata i sabatilles.
 • Us recomanem no portar objectes de valor i conservar el mínim de pertinences personals.
 • És important comunicar al personal d'infermeria si preneu cap medicament, teniu alguna al·lèrgia o porteu pròtesi extraïble (dental, auditiva, etc.).
 • La visita mèdica i les cures assistencials es realitzen entre les 9 h i les 14 h dels dies feiners.
 • Cada unitat disposa d’un horari d’informació mèdica del qual us podeu informar a la vostra planta d’hospitalització.
 •  A fi de garantir el vostre descans i el dels altres pacients, us demanem d'evitar els sorolls.
 • El nostre hospital forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, per això us demanem que no fumeu en cap àrea de l'hospital.
 • En cas d'emergència seguiu els consells que trobeu al quadre d'intruccions que hi ha a les habitacions i les indicacions que us doni el personal sanitari.
 • Podeu ajudar-nos a millorar l'Hospital omplint el full de suggeriments que us lliurem en el moment del vostre ingrés

Visites

 • Cada malalt pot tenir un acompanyant durant tot el dia que disposarà d’una butaca per a descansar a la nit.
 • Des de les 9 h fins a les 12 h es recomana que els acompanyants abandonin les habitacions.
 • En horari de visites, cada malalt pot tenir dos visitants al dia a part de l’acompanyant però, pel benestar dels malalts, procureu que no hi hagi més de dues persones alhora.
 • L’horari de visita és des de les 16 h fins a les 21 h.
 • Teniu en compte que estem amb malalts, per tant, no feu soroll i eviteu anar pels passadissos.
 • No és aconsellable l’entrada de menors de 13 anys a les unitats d’hospitalització.
 • Demanem als acompanyants que col·laborin amb les indicacions del personal de la unitat.
 • Recordeu: si teniu algun dubte o voleu alguna informació, adreceu-vos a la supervisora o al personal d’infermeria responsable del pacient. També us podeu adreçar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari.

Alimentació

Durant la vostra estada a l’hospital us oferim els àpats d’esmorzar, dinar i sopar, sempre d’acord amb el tipus de dieta prescrita segons les indicacions mèdiques.
Abans d’anar a dormir, se us oferirà un got de llet, un suc o una infusió si ho desitgeu i ho podeu prendre.

L'horari dels àpats establerts pels pacients és el següent:

 • Esmorzar a partir de les 8.00h
 • Dinar a partir de les 13.00h
 • Sopar a partir de les 19.15h

En cas de seguir una dieta especial ho heu de comunicar al personal d'infermeria per poder adaptar el menú a les vostres necessitats. Si la vostra dieta és normal tindreu l'opció d'escollir el menú del dinar i sopar.

Alta hospitalària

 • Quan el vostre metge consideri que pot donar-vos l’alta hospitalària, el servei assistencial corresponent us lliurarà un informe d’alta. 
 • Se us comunicarà l’alta hospitalària amb suficient antelació perquè pogueu avisar els vostres familiars.
 • En cas necessari, l’hospital coordinarà la vostra continuïtat assistencial amb els diferents serveis d’Equip d’Atenció Primària, Gestora de casos, Hospitalització a Domicili, PADES, Sociosanitari, entre d’altres.
 • Us demanem que deixeu lliure l’habitació abans de les 12 h del ma. Això permet l’ingrés d’altres malalts que esperen.
 • És possible que el personal sanitari us faci algunes recomanacions. Tingueu-les en compte i pregunteu tot el que no us quedi clar sobre la vostra malaltia.
 • Us recordem que teniu el deure d’acceptar l’alta un cop heu acabat el procés assistencial del centre o unitat.
 • Si voleu abandonar l’Hospital abans que l’equip mèdic ho autoritzi , haureu de signar un document anomenat Alta Voluntària.
 • És important que conserveu l’informe d’alta hospitalària i el presenteu al vostre metge de capçalera, amb el que us haureu de posar en contacte a l’abandonar l’Hospital.
 • Us recordem que teniu dret a disposar d’informació escrita sobre el vostre procés assistencial i estat de salut.

Treball Social

Si necessiteu alguna orientació o ajuda per atendre problemes socials relacionats amb la salut durant la vostra estada hospitalària, poseu-se  en contacte amb les treballadores socials del nostre centre.

Ho podeu fer,:

 • Sol·licitant la seva presencia al personal sanitari de les plantes d’hospitalització
 • Personalment: al despatx situat a la planta baixa de l’Hospital

Horari: de dilluns a divendres no festius de 08.00 a 21.00 h

 • Per telèfon: 977 295857

Voluntariat

L’Hospital disposa d’un equip de voluntariat, Tàrraco Salut, que realitza tasques d’acompanyament als pacients hospitalitzats que ho necessitin. Podem demanar aquest ajut al personal d’infermeria de les Unitats d’Hospitalització o a la treballadora social del centre.