CARDIOLOGIA

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII té la missió de proporcionar assistència a pacients amb malalties de cor, tant ingressats com en règim ambulatori. La procedència dels pacients és la que correspon a l'Hospital Joan XXIII com a hospital general bàsic i de referència. Proporciona assistència 24 hores a el dia per a pacients amb infart agut de miocardi que necessiten tractament amb angioplàstia primària (Codi infart) i assistència a qualsevol urgència cardiològica a través de la seva Unitat Coronària.

El Servei de Cardiologia té una plantilla de 17 cardiòlegs, 10 residents, Infermeria de Planta i de Consulta Externa, Infermeria específica de Cardiologia i Suport Administratiu.

Participa activament en la docència d'estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili en classes teòriques i pràctiques. Està acreditat per a la docència i té formació de Metges Residents de Cardiologia (dues places per any).


Equip

Cap de Servei
Alfredo Bardají Ruiz
ORCID - EMAIL

Tutores docents
Judith Rodríguez

Sandra Cabrera

Supervisora d'Infermeria
Laura Rebollo

Facultatius Especialistes: Alfredo Bardají, Mercè Camprubí, Esther Sanz, Gil Bonet, Marta Guillén, Ramón de Castro, Juan Manuel Salvador, Isabel Serrano, Judit Rodríguez, Anna Carrasquer, Gabriel Martín, Sandra Cabrera, Claudia Scardino, Moshen Mohandes, Jordi Guarinos, Mònica Fuertes, Sergio Rojas, Cristina Moreno (contractada per l'Hospital Sant Joan de Reus), Francisco Fernandez (contractat per l'Hospital de Sant Joan de Reus), Amine el Amrani (contractat per l'Hospital de Sant Joan de Reus).

Àmbits assistencials

El Servei està estructurat en 5 àrees assistencials: Planta d'Hospitalització, Unitat Coronària, Unitat d'Imatge Cardíaca, Unitat d'Arítmies i Electrofisiologia i Unitat d'Hemodinàmica Cardíaca. A més, compta amb Unitat d'Insuficiència Cardíaca, Unitat de Dolor toràcic, Consulta Externa General de Cardiologia i especifica d'Arítmies, Marcapassos i Dispositius.

Serveis

Test de Basculació, Ecocardiografia, Ecocardiografia transesofàgica, Ecocardiografia d'Estrès, Ecocardiografia transtoràcica, holter, Holter d'Esdeveniments, Ergometria convencional, Marcapassos convencionals, Desfibril·lador implantable, Resincronització, Hemodinàmica Cardíaca Terapèutica, Electrofisiologia, Ergometria isotòpica i viabilitat miocàrdica (en col·laboració amb l'Institut per al Diagnòstic per la Imatge IDI), Cardioresonància (en col·laboració amb l'Institut per al Diagnòstic per la Imatge IDI), TAC coronàries (en col·laboració amb l'Institut per al Diagnòstic per la Imatge IDI).


Docència

Docència de pregrau

El Servei de Cardiologia està implicat en la docència pre-grau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. És responsable de l’assignatura “Aparell Circulatòri”, amb la realització de classes teòriques i pràctiques a alumnes de 4rt, 5è i 6è de medicina. Participa en el Programa de Doctorat "Biomedicina" de la URV dins el Grup de Recerca Biomèdica HJ23.

Formació especialitzada

El servei està acreditat per la formació d’especialistes de cardiologia. Número de places MIR acreditades anuals: 2. (Programa Docent)


Recerca

El Servei de Cardiologia desenvolupa una activitat investigadora vinculada a l'Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i actualment té diverses línies d'interès: cardiopatia isquèmica aguda, biomarcadors, mort sobtada i insuficiència cardíaca.

Institut Investigacio Pere Virgili