L’ICS Camp de Tarragona potencia la prevenció, des de l’atenció primària, amb citologies i la vacuna contra el papil·loma.

L’Hospital Universitari Joan XXIII tracta les lesions de càncer de cèrvix amb una unitat d’oncologia amb cirurgia robòtica puntera.

Avui divendres, 4 de març, és el Dia Internacional de conscienciació sobre el virus del papil·loma (VPH). L’ICS Camp de Tarragona, a través dels equips que tracten l’atenció sexual i reproductiva, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Joan XXIII i les Unitats ASSIR de Tarragona i Valls, en els darrers anys, han potenciat la prevenció a partir de les citologies i les vacunes contra el papil·loma. El Departament de Salut ha triplicat el número de vacunes administrades a les dones en els darrers dos anys.

En la lluita contra el càncer de cèrvix i la patologia derivada del HPV, aquests equips del territori van establir una unitat especifica monogràfica, a dos nivells:

  • Nivell 1: Atenció Primària. L’ASSIR fa el cribatge i preventiva per part de les llevadores: citologia cèrvico vaginal (ccv), cada tres anys, des dels 25 als 65, en població de dones general, i consulta de ginecòleg per patologia detectada en les citologies amb un colposcopi d’última generació amb imatges digitals. S’han fet 11.429 visites de prevenció de càncer de coll uterí, s’han administrat unes 220 vacunes (triplica el número de fa dos anys) finançades pels sistema públic. S’han fet 258 colposcòpies (Dades 2021).
  • Nivell 2: Atenció Hospitalària. Tractament de lesions pre-malignes i de càncers de cèrvix amb una unitat d’oncologia amb cirurgia robòtica puntera. S’han realitzat 67 conitzacions (treure un trosset petit del coll de la matriu que té la lesió provocada pel virus del papil·loma) per lesions pre-malignes i s’han operat 14 càncers de cèrvix.

 Prevenció

El VPH afecta a nois i noies. És la infecció de transmissió sexual més comuna en individus joves, sexualment actius, podent contraure-la i transmetre-la tant dones com homes. El 75-80% de les persones sexualment actives es contagiaran en algun moment de la seva vida.

L’ús de preservatius en la forma correcta podria reduir les possibilitats de contraure qualsevol infecció de transmissió sexual, inclosa la infecció pel VPH. Tot i això, el VPH podria infectar zones no cobertes pel preservatiu, per la qual cosa aquests podrien no oferir una protecció total.

També es pot contraure en tenir relacions sexuals amb una persona infectada per aquest virus. Aquesta malaltia es pot propagar fàcilment durant les relacions sexuals anals i vaginals, i també es pot transmetre mitjançant relacions sexuals orals o altre tipus de contacte proper amb la pell.

El VPH està relacionat amb, aproximadament, el 100% del càncer de coll d’úter, el 100% de berrugues ano-genitals, el 70% de càncer d’orofaringe, el 70% de càncer de vagina, el 90% de càncer d’anus, el 40% de càncer de penis i el 40% de càncer de vulva.

Estratègia Internacional

A l’estratègia mundial per accelerar l’eliminació del càncer del coll uterí com a problema de salut pública, adoptada per l’Assemblea de la Salut l’any 2020, es recomana un enfocament integral per prevenir i controlar el càncer del coll uterí. El conjunt d’accions recomanades inclou intervencions al llarg de la vida.

L’enfocament ha de ser multidisciplinari i incloure components com l’educació de la comunitat, la mobilització social, la vacunació, el cribratge, el tractament i les cures pal·liatives.

La prevenció primària comença amb la vacunació de les nenes de 9 a 14 anys contra els PVH abans que iniciïn la seva vida sexual.

Les dones de la població general, sexualment actives, s’han de sotmetre a proves de detecció de cèl·lules anormals o lesions pre-canceroses al coll de l’úter a partir dels 30 anys. En el cas de les dones sexualment actives amb VIH, el cribratge hauria de començar a una edat més primerenca, una vegada hagin donat positiu en la prova del VIH.

Els assaigs clínics i la vigilància posterior a la comercialització mostren que les vacunes contra els PVH són segures i molt eficaces en la prevenció de la infecció per PVH, les lesions pre-canceroses devolució ràpida i el càncer invasiu (3).