L’adquisició d’un segon analitzador ‘Panther’ permetrà alleugerir l’obtenció de resultats en la determinació de SARS-CoV-2.

El laboratori de l’Hospital Joan XXIII ha incorporat un segon analitzador Panther Grifols® de gran capacitat, per a la determinació de SARS-CoV-2, al Laboratori d’Anàlisis Clínics de l’ICS Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre ubicat al Parc Sanitari de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Amb aquesta adquisició, que es finançarà mitjançant la compra dels reactius necessaris per fer les analítiques, l’equipament tecnològic en el nou espai COVID de l’àrea de Biologia Molecular comptarà amb 2 analitzadors de càrrega contínua Panther i 2 analitzadors de processament en batch Werfen® –per paquets de mostres-, cosa que comporta augmentar la capacitat de processament al voltant de les 3.000 PCR diàries.

Fins ara, el Laboratori processava entre 1800-2000 PCR al dia. L’augment de capacitat d’anàlisi de 1000 PCR més, permetrà disminuir el nombre d’enviaments de mostres al Banc de Sang i Teixits (BST). Actualment el Laboratori rep al voltant de 3000-3500 PCR al dia.

La diferència entre els dos sistemes –batch i Panther– és que el Panther permet la càrrega contínua de mostres, segons van arribant al laboratori. Per tant, aquest sistema permet un flux de treball més dinàmic i continu.

L’equipament del Laboratori s’ha complementat, a banda dels nous analitzadors per a determinació de SARS-CoV-2, amb dues cabines de bioseguretat –espai tancat de treball de laboratori amb ventilació forçada per treballar de forma segura amb els materials o mostres contaminats-, un congelador de -80 ºC per emmagatzemar mostres, un congelador de -20º C per emmagatzemar reactius, dos termocicladors a temps real complementaris als analitzadors de processament en batch i un extractor d’àcids nucleics que permet augmentar la capacitat de purificació d’àcids nucleics.

Pròximament, s’incorporarà un sistema preanalític automatitzat de gran capacitat amb què es recepcionaran, registraran i realitzaran els processos preanalítics de manera automatitzada.

Pel que fa als recursos humans, s’ha doblat el nombre  de professionals de l’àrea de Biologia Molecular que es dedica exclusivament a les determinacions de SARS-CoV-2.

La Direcció del Laboratori i el seu equip expliquen que abans de la pandèmia es processaven entre 75 i 100 PCR al dia per altres malalties. L’increment exponencial de volum en la recepció de mostres de SARS-CoV2, fins a 3.000 diàries, ha obligat el laboratori a readaptar-se en temps rècord, tant en l’àmbit d’espais com de personal.

El procés fins a l’obtenció dels resultats és un procés transversal que implica molts professionals sanitaris: comença pel transport fins al laboratori des dels centres d’atenció primària i hospitals on es fan les extraccions de les mostres; la recepció i registre de les mostres un cop arriben; el processament per inactivar el virus i treballar sense risc de contagi i, finalment, el seu processament en els equipaments d’anàlisi on es fa la tècnica PCR i s’obtenen els resultats.