És una eina clau en la gestió del risc assistencial en els diferents models de qualitat dels serveis, unitats o centres de salut.

Aquesta presentació s’emmarca en la jornada convocada pel Ministerio de Sanidad per a què les comunitats autònomes comparteixin “experiències d’èxit en la gestió dels sistemes de notificació d’incidents”.

Aquest dijous, 18 de maig, la directora de Qualitat de la Gerència Territorial ICS Camp de Tarragona, Dra. Montserrat Gens, va presentar al Ministerio de Sanidad, a Madrid, el projecte sobre el sistema de notificació d’incidents per millorar la seguretat dels pacients; una eina del Pla de Qualitat de la Gerència Territorial ICS Camp de Tarragona perquè els professionals puguin gestionar els riscos assistencials. El  sistema ha estat presentat al Ministerio després de superar un procés de selecció a nivell autonòmic i nacional entre les tres propostes presentades per Catalunya.

Aquesta presentació s’emmarca en la Jornada convocada pel Ministerio de Sanidad per a què totes les comunitats autònomes comparteixin “experiències d’èxit en la gestió dels sistemes de notificació d’incidents”. La Jornada va abordar temes com: entorns que propicien la notificació, cultura de seguretat, anàlisi i gestió d’incidents notificats, aprenentatge i accions de millora o implicació dels líders de les organitzacions en els sistemes de notificació dels centres sanitaris.

La Dra. Gens va explicar el desplegament del sistema de notificació d’incidents SNISPcat, remarcant que és una eina clau en la gestió del risc assistencial en els diferents models de qualitat dels serveis, unitats i centres de salut de les tres línies assistencials amb un model organitzatiu de suport i coordinació dels responsables de qualitat i seguretat del pacient. Els principals objectius que es persegueixen són implicar als professionals de la Gerència del Camp de Tarragona en la gestió de risc assistencial a partir de la notificació i l’aprenentatge dels incidents notificats al SNISP Cat, impulsar el pla de qualitat de les diferents línies assistencials i incorporar-hi les accions de millora derivades del SNISP Cat.

Aquest sistema disposa de formularis de notificació per a cada línia assistencial i recull notificacions, inclosos els esdeveniments adversos. Tot el procés de notificació, gestió, anàlisi i accions de millora queda recollit a SNISP Cat. Les accions de millora s’incorporen als plans de qualitat de cada servei, unitat o centre i al Pla de qualitat de cada línia assistencial. Una xarxa de responsables, que compta amb el suport d’unitats funcionals de seguretat del pacient de cada línia assistencial, fan l’anàlisi, proposen accions de millora de les notificacions, fan el seguiment de resultats i els presenten en comissions de direcció. A més, duen a terme plans de comunicació semestrals amb butlletins i micropíndoles. Aquest desplegament ha aconseguit tenir un gran nombre de notificacions i que l’SNISP Cat sigui un instrument real de millora contínua per a tots els líders i professionals de l’organització.

La Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient —que lidera el Pla de qualitat de la Gerència Territorial Camp de Tarragona, on treballen 3.000 professionals per a una població de 300.000 habitants— facilita el desplegament de sistemes de gestió de la qualitat i seguretat dels pacients, i dona suport a 26 centres de salut, a un hospital d’aguts i a un d’atenció intermèdia.