La implementació de sessions educatives grupals millora l’experiència dels pacients i afavoreix un ambient de suport i comprensió mútua.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona suma l’educació sanitària grupal a les noves iniciatives per millorar l’experiència dels pacients sotmesos a procediments quirúrgics colorectals. Integrats dins del programa ERAS (Recuperació Millorada Després de la Cirurgia), els pacients en procés quirúrgic colorectal són acompanyats a través d’un procés de prehabilitació prequirúrgica, coordinat per la Sra. Mai Lahoz, infermera de pràctica avançada en cirurgia colorectal i cirurgia gàstrica.

La prehabilitació prequirúrgica té com a objectiu optimitzar les condicions del pacient abans de la cirurgia, abordant aspectes físics, psicològics i nutricionals. Aquest procés inclou educació sobre una dieta rica en proteïnes, exercici físic i entrenament respiratori, així com informació detallada sobre el procés quirúrgic, l’estada hospitalària i les recomanacions postoperatòries.

Abans, aquesta informació es proporcionava de manera individualitzada en visites de llarga durada. No obstant això, amb l’objectiu d’optimitzar el temps dels professionals i millorar la dinàmica informativa, s’ha optat per fer aquesta educació de manera grupal, utilitzant suport visual amb presentacions gràfiques. Després d’un període de prova positiu per part dels pacients durant el darrer trimestre de 2023, aquest febrer s’ha oficialitzat la implementació de l’educació sanitària grupal dins d’aquest programa.

“La integració de l’educació sanitària grupal en el procés de prehabilitació prequirúrgica no només optimitza el temps dels professionals, sinó que també millora l’experiència del pacient, proporcionant-los una millor comprensió del procés quirúrgic i disminuint l’angoixa i l’ansietat associada”, destaca la Sra. Lahoz. A més, amb l’educació sanitària grupal, els pacients tenen l’oportunitat de compartir els seus dubtes, incerteses i opinions amb altres pacients que estan passant per un procés molt similar, afavorint així un ambient de suport i comprensió mútua.

Programa ERAS

Els programes ERAS són programes multidisciplinaris que incorporen una sèrie d’estratègies, basades en l’evidència científica, amb l’objectiu de reduir l’estrès desencadenat per la cirurgia i augmentar la recuperació funcional.

Aquests programes combinen mesures preoperatòries (prehabilitació), durant la cirurgia (mínimament invasiva) i el postoperatori, encaminades a disminuir les complicacions, reduir l’estada hospitalària i a contribuir que el pacient recuperi com més aviat millor la seva autonomia i qualitat de vida.