L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que uns 71 milions de persones a tot el món tenen hepatitis C crònica.

«Tothom hauria de fer-se, almenys una vegada a la vida, una serologia de VHC».

Aquest dijous, 28 de juliol, se celebra el Día Mundial de les Hepatitis Víriques.

Les hepatitis víriques més prevalents, amb potencial per provocar una malaltia hepàtica crònica, són l’hepatitis crònica per virus B (VHB) i l’hepatitis crònica per virus C (VHC). A la nostra àrea geogràfica la prevalença més elevada de malaltia hepàtica d’origen viral és atribuïble a l’hepatitis C.Al Camp de Tarragona, la Unitat d’Hepatologia del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, dirigida pel doctor Joan Carles Quer, fa diversos anys que treballa intensament en el desenvolupament de diferents projectes dirigits a millorar la detecció i la recuperació de pacients amb VHC dins del territori, contribuint així a la meta marcada d’aconseguir eliminar la malaltia l’any 2030. Per això ha posat en marxa diferents estratègies de detecció de nous casos i ha creat sinergies estretes amb altres dispositius assistencials, fonamentalment amb l’atenció primària, però també amb el laboratori d’anàlisis clíniques, el servei de farmàcia i professionals d’altres entitats que atenen persones amb dificultats per accedir al sistema sanitari, com ara el centre d’atenció a les drogodependències (CAS) de Tarragona i el centre de salut mental ambulatori (CSMA) de Tarragona. Aquestes estratègies compartides per professionals diversos busquen detectar el màxim nombre de casos que encara romanen ocults, valorar-los, tractar-los i guarir-los de la infecció per VHC. És molt important accedir a aquests casos ocults abans que el VHC pugui arribar a produir lesions irreversibles al fetge.

El tractament de l’hepatitis C crònica ha patit un canvi revolucionari els darrers anys gràcies a l’aparició dels fàrmacs antivirals d’acció directa (AAD). L’objectiu és curar la infecció mitjançant l’eliminació del virus. Durant aquests anys han aparegut noves molècules que han permès simplificar les pautes de tractament, i s’han aconseguit combinacions d’eficàcia elevada (taxa de curació superior al 95-97 %), una durada més curta dels tractaments (8-12 setmanes), administració fàcil (pastilles), millor perfil de seguretat i interaccions escasses amb altres fàrmacs. Segons dades oficials, en els darrers sis anys a Catalunya s’han prescrit més de 25.000 tractaments del VHC basats en AAD, i s’ha aconseguit curar la malaltia a la pràctica totalitat dels casos tractats.

El cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Joan XXIII, Joan Carles Quer, respon les preguntes següents, interessants per entendre la malaltia:

L’hepatitis crònica per VHC produeix símptomes?

Generalment és asimptomàtica durant molts anys, fins que produeix lesions severes al fetge.

Quan hem de pensar en la possibilitat d’haver tingut risc de contagiar-nos del VHC?

Sempre que s’hagi tingut contacte amb substàncies o material potencialment contaminats amb sang de persones infectades, en qualsevol moment de la nostra vida.

Si pateixo una hepatitis C, puc encomanar-la als meus familiars o convivents?

La infecció només es transmet mitjançant contacte de la sang contaminada amb la de les altres persones. El contagi en l’entorn de convivència és improbable i remot si no hi ha mecanismes que afavoreixin el contacte sanguini.

Si tinc una hepatitis C, desenvoluparé una cirrosi al cap dels anys?

No sempre. Hi ha diferents factors que poden afavorir aquesta possibilitat (alcohol, excés de pes, temps d’evolució llarg), però, en molts casos, les persones que diagnostiquem en aquest moment tenen una lesió escassa al fetge.

Si pateixo hepatitis crònica C, la malaltia es pot curar de manera espontània?

No, una vegada que la infecció es fa crònica, només es pot curar administrant un tractament.

L’hepatitis C es pot guarir?

Els tractaments actuals aconsegueixen la curació de la pràctica totalitat dels casos. Són tractaments molt simples i còmodes, de 8-12 setmanes de durada, en forma de pastilles i gairebé sense efectes secundaris.

Si es guareix l’hepatitis, desapareix la lesió del fetge?

Sí, en la majoria de casos el fetge es normalitza (sempre que no hi hagi altres factors que afavoreixin la lesió hepàtica, com l’alcohol o l’obesitat). Quan ja s’ha produït una cirrosi, aquesta rarament desapareix, encara que en molts casos s’estabilitza o fins i tot es pot millorar.

Què he de fer si em vull fer un test per saber si tinc una infecció per VHC?

Has de demanar al metge o metgessa de família que sol·liciti una determinació de l’anticòs VHC a la sang. En el cas que et controlin al CAS Tarragona o al CSMA Tarragona, des de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Joan XXIII coordinem un programa especial de detecció de l’anticòs VHC en mostres de saliva, que pots sol·licitar als professionals que t’atenen en aquests centres.

L’especialista dona dos missatges molt importants: «Tothom hauria de fer-se, almenys una vegada a la vida, una serologia de VHC» i «Patir una hepatitis C no ha de representar un estigma, és un problema de salut que té solució».

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que uns 71 milions de persones a tot el món tenen hepatitis C crònica, i que aproximadament 400.000 persones moren a causa d’aquesta infecció, principalment per cirrosi i tumors hepàtics primaris relacionats. Els avenços en el tractament de l’hepatitis C han fet que l’OMS, a través de l’Assemblea Mundial de la Salut, el 2016 adoptés un pla de lluita contra aquesta infecció, que va passar a ser considerada un problema de salut pública. Es tracta de la primera estratègia mundial del sector de la salut contra les hepatitis víriques que té com a objectiu final eliminar les hepatitis víriques com a problema de salut pública, amb dues fites definides: reduir-ne la incidència un 90 % i la mortalitat, un 65 % fins a l’any 2030.