El desenvolupament de bacteris resistents als antibiòtics, que causa 33.000 morts l’any a Europa, és una de les amenaces més importants per a la salut pública. 

Els antibiòtics són medicaments que s’utilitzen per al tractament de les malalties infeccioses produïdes per bacteris. La seva eficàcia i seguretat els ha fet molt populars i, per això, en moltes ocasions s’usen de forma inadequada. Encara que sigui una excel·lent arma terapèutica, mal utilitzats comporten conseqüències negatives, tant per a la salut individual com per a la salut pública, ja que la seva utilització inadequada facilita que els bacteris puguin desenvolupar resistències a l’efecte de l’antibiòtic. Aquest increment de la resistència redueix l’eficàcia d’aquests fàrmacs i fa que les infeccions s’agreugin i es transmetin a altres persones. Aquesta situació comporta la necessitat de cercar nous medicaments per tractar malalties que, fins al moment, es podien guarir fàcilment.

Amb motiu del Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, l’ICS Camp de Tarragona vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de fer un ús responsable d’aquests fàrmacs i complir amb el tractament prescrit pel facultatiu. També vol recordar als professionals sanitaris la rellevància que té evitar les prescripcions errònies o innecessàries.

El problema global de selecció i disseminació de resistències bacterianes i la seva relació amb l’ús inadequat de fàrmacs antibiòtics, ha motivat la implementació de programes d’optimització per a l’ús d’antimicrobians (PROA) tant a l’hospital com a l’atenció primària i al sociosanitari. Els PROA són programes formats per equips multidisciplinaris que sorgeixen amb l’objectiu de millorar resultats clínics, minimitzar efectes adversos i reduir el cost derivat del seu ús.

Els serveis de Medicina Preventiva i de Farmàcia, i els laboratoris de Microbiologia són alguns dels equips de l’ICS Camp de Tarragona que participen en els PROA d’adults, pediàtric, d’urgències i comunitari. A Farmàcia, tenen les funcions següents: detectar els pacients que tenen criteris perquè l’equip PROA els valori; avaluar la indicació, durada de tractament i posologia dels antimicrobians; col·laborar amb programes formatius continus de l’ús de l’antibiòtic, i participar en la investigació relacionada amb el maneig d’antimicrobians i malalties infeccioses, entre d’altres.  En el cas dels laboratoris de microbiologia de l’ICS Camp de Tarragona, durant els darrers anys, s’hi han incorporat mètodes de diagnòstic innovadors, com els proteòmics i moleculars, que complementats amb els tradicionals, donen una resposta ràpida de quin microorganisme està causant la infecció i, si és necessari, determinen la sensibilitat als antibiòtics.

Actualment, el desenvolupament de bacteris resistents als antibiòtics, que causa 33.000 morts l’any a Europa, constitueix una de les amenaces més importants per a la salut pública. L’ús inadequat i excessiu dels antibiòtics és una de les principals causes del problema.