El finançament s’ha concedit al projecte de la Dra. Sonia Fernández Veledo del IISPV, CIBERDEM, HJ23, URV, “Nueva conexión metabólica intestino-tejido adiposo-cerebro como diana terapéutica para combatir la obesidad y la diabetis”.

Ens fem ressò sobre la resolució de la “Convocatoria de Investigación en Salud 2020” que atorga la Fundació “la Caixa” (#laCaixaHealthResearch).

El projecte de la Dra. Sònia Fernández Veledo titulat: “Nueva conexión metabólica intestino-tejido adiposo-cerebro como diana terapéutica para combatir la obesidad y la diabetis”, ha rebut un finançament de 998.900 Euros i ha estat l’únic que s’ha concedit a la província de Tarragona, això implica situar-se en la recerca més important que es duu a terme a tot l’Estat sobre malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades.

La Dra. Fernàndez-Veledo, és la investigadora responsable del Grup de recerca en diabetis i malalties metabòliques associades – DIAMET, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), Universitat Rovira i Virgili (URV).

El projecte finançat proposa una visió integradora del procés amb un disseny que va des de l’experimentació animal fins estudis aplicats al pacient amb obesitat i diabetis.

Projectes concedits: https://fundacionlacaixa.org/es/proyectos-investigacion-salud-2020