Comissió de Docència

President de la Comissió – Cap d’estudis:
– Dr. Cristóbal Áñez Simón

Vicepresident de la Comissió:
– Dr. Francesc Feliu Villaró

Vocal per la Direcció:
– Dra. Ione Montalvo Aguirrezabala

Vocal per la Comunitat Autònoma:
– Dr. Juan José Vendrell Ortega

Vocals en representació dels tutors dels programes en formació:
– Dr. Miguel López Dupla
– Dr. Juan Carlos Flores Martín
– Dra. M José Miranda Lucas
– Dra. Mònica Magret Iglésias
– Dr. Vicente Serrano Gonzalvo

Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria:
– Sra. Francesca Durán Suárez

Vocals en representació dels especialistes en formació:
– Carlota Badia Santolària, Al.lergologia
– Paula Viedma Ayllón, Al.lergologia
– Carla Meler Claramonte, Otorinolaringologia
– José Zebenzuí Santana Rodríguez, Medicina Interna

Coordinadora d’Urgències:
– Dra. Carme Boqué

Coordinador Medicina Familiar i Comunitària:
– Dra. Cruz María Fuentes Bellido

Coordinador de la Unitat Docent URV-HJ23:
– Dr. Alberto Martínez Vea

Coordinador de la Recerca de l’ HJ23:
– Dr. Juan José Vendrell Ortega

Secretari de la Comissió:
– Sr. María García Navarro

Subcomissió de Docència d’Infermeria

Presidenta de la Subcomissió:
– Sra. Francesca Durán Suárez

Vocal en representació dels tutors d’Infermeria Obstetroginecològica:
– Sra. Judit Bertran Galofré

Vocal en representació dels tutors d’Infermeria Pediàtrica:
– Sra. Jordina Pelejero Manzano

Vocal en representació dels especialistes en formació:
– Sra. Elena Soler Benavente

Coordinadora de Formació:
– Sra. Carmen Flores Moya

Representant de la Direcció (Cap d’Infermeria):
– Sr. Jesús Esteve Ferran

Secretària de la Subcomissió:
– Sra. María García Navarro

Comissió
de Docència

Oferta
de places

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Beques
Arrela’t HJ23