Incorporació del Resident

Incorporació de nous residents 2022

L’acte de acollida i la incorporació dels nous presidentes, als seus serveis respectius, es realitzarà el (*) de * de 2022.

(*) Encara no s’ha publicat la data d’incorporació de los nous presidentes.

Pas 1 | Revisió mèdica, prèvia a la signatura del contracte

Tal i com s’estableix en RD1146 / 2006, de 6 d’octubre i pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació de especialistes en Ciències de la Salud, a la incorporació de l’adjudicatari al programa formatiu de l’Hospital, és necessària la realització de un examen mèdic.

Unes setmanes abans de la incorporació teniu que contactar amb la Unitat Bàsica de Prevenció, situada en l’ Edifici D, 6a Planta, porta 8, telèfon 977 295 867 y demanar cita per fer la revisió mèdica.

Pas 2 | Documents a presentar per a formalitzar el contracte

Per a formalitzar el contracte teniu que entregar la següent documentació:

 • Original y fotocòpia del NIF (en el cas que siguis estranger/a, si us plau enviar escanejada la targeta del NIE per les dues cares el més aviat possible).
 • Original y 1 fotocòpia del títol de metge/ssa.
 • Fotocòpia de la targeta de la seguretat social (on consti el nombre de afiliació, NO es la targeta sanitària).
 • Fotocòpia de les dades bancaris.
 • Original y fotocòpia del carnet de col·legiat.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Adjudicació de la plaça MIR (original).
 • Certificat del registre central de antecedents penals, en cas de que la plaça a ocupar pugui implicar contacte habitual con menors (Instrucció 01/2016 de l’ICS).

Aquesta documentació s’ha d’entregar en la Unitat de Planificació i Atenció al Professional (UPAP), planta baixa de l’edifici B (passadís de Direcció).

HORARI:

 • Dilluns a divendres de 7 a 21 h.
 • Dissabte de 8 a 16 h.
 • Telèfon de contacte: 977 29 58 37
 • Email: upap.hj23.ics@gencat.cat
 • WhatsApp: 667 074 567

Pas 3 | Oficina de la Unitat Docent

Heu d’anar a la 4a planta de l’Edif. B a la oficina de la Unitat Docent (àrea de Formació Continuada) per a emplenar la fitxa de dades personals i entregar una fotografia tipus carnet.

María García
Secretaria de Formació Sanitària Especialitzada
mir.hj23.ics@gencat.cat
977 29 58 00 | Extensió 1474

Comissió
de Docència

Oferta
de places

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Beques
Arrela’t HJ23