Oferta de places

MIR, FIR, QIR i LLIR

Especialitats Places acreditades 2022/2023 Places ofertades 2022/2023
Al·lergologia 1 1
Anàlisis Clíniques 1 1
Anatomia Patològica 1 1
Anestesiologia i Reanimació 3 3
Angiologia i cirurgia vascular 1 1
Aparell Digestiu 1 1
Cardiologia 2 2
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2 2
Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia 1 1
Endocrinologia i Nutrició 1 1
Farmacia Hospitalària 1 1
Hematologia i Hemoteràpia 1 1
Infermeria Obstetricoginecològica 4 4
Infermeria Pediàtrica 2 2
Medicina Física i Rehabilitació 1 1
Medicina Intensiva 3 3
Medicina Interna 3 3
Medicina Nuclear 1 1
Nefrologia 1 1
Neurologia 1 1
Obstetrícia i Ginecologia 2 2
Oftalmologia 1 1
Otorinolaringologia 1 1
Pediatria i Àrees Específiques 4 4
Radiodiagnòstic 1 1
Urologia 1 1

Comissió
de Docència

Oferta
de places

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Beques
Arrela’t HJ23