FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA HJ23

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona té una llarga trajectòria docent que es remunta a l’any 1973, en el qual es va integrar el Programa de Formació Mèdica Especialitzada del Ministeri de Sanitat i Consum, introduint progressivament aquesta formació a les diferents especialitats que integren l'Hospital. Per aquesta raó, actualment podem ofertar places de formació en la majoria de les especialitats.

L’historial docent és, per tant, ampli i de gran experiència, ja que són 41 promocions les que s’han format en el nostre centre, tant de metges, biòlegs, farmacèutics o químics.

A més, des de l’any 1994 l'Hospital va iniciar la formació de la primera promoció de llevadores residents (LLIRS), depenent de la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya, que des de 2014 forma part de la Unitat Docent de la FSE de l'Hospital Joan XXIII.

Actualment el nostre Hospital té 24 especialitats amb acreditació docent, a les quals s’integren els residents. Així mateix, es pot destacar el gran nombre de residents d’altres centres que vénen a realitzar estades formatives, tant de centres espanyols com de centres estrangers. A més, cal afegir les places que té l'Hospital Joan XXIII acreditades per a l'Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Aquest sistema formatiu té la Comissió de Docència com a òrgan docent de caràcter col·legiat, presidida pel Cap d‘Estudis i els Tutors docents, com a òrgans de caràcter unipersonal.

L’Hospital Universitari Joan XXIII participa en la formació de postgrau mitjançant:

  • Col·laboració en diferents Màsters de l’àmbit de les Ciències de la Salut
  • Participació en programes de doctorat
  • Tesis doctorals
  • L'Hospital té 24 especialitats amb acreditació docent
  • Realització d'estades formatives

 

Altres programes de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili


Tarragona és una ciutat petita, al costat del mar, amb gent amable i pròxima.
Amb més de 2000 anys d'història i plena de cultura i vida.