FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA HJ23

L’Hospital Universitari Joan XXIII participa en la formació de postgrau mitjançant:

- Col·laboració en diferents Màsters de l’àmbit de les Ciències de la Salut
- Participació en programes de doctorat
- Tesis doctorals
- L'Hospital té 24 especialitats amb acreditació docent
- Realització d'estades formatives

Màsters

A la Unitat Docent de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII s’hi realitzen crèdits pràctics de màsters impartits per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment els màsters en els quals està col·laborant l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII són:

- Crédits pràctics en el Màster de Nutrició i Metabolisme coordinat pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili.

- Màsters d’Infermeria: hi ha un conveni signat amb la Universitat Rovira i Virgili a través del qual els alumnes del Màster d’Infermeria de Crítics fan les seves pràctiques a l’Hospital Joan XXIII.

Programes de doctorat

Actualment el Grup de Recerca de Medicina Aplicada de l’Hospital Joan XXIII participa en el programa de doctorat Patologia Vascular i Alteracions del Metabolisme coordinat pel Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i el Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV.

Altres programes de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili