TUTORS UDMAFIC  TARRAGONA  ICS

VALLS

Merche Alvarez Luy

Imma Hospital Guardiola

Iolanda Caules Ticoulat

Josep Ma. De Magrinya Claramunt

Concepció Rambla Vidal

SALOU

Cinta de Diego Cabanes

Yolanda Ortega Vila

Irene Pascual Palacios

Eva Oya Girona

Jordi Daniel Diez

LA GRANJA

Ana Salvador Salvador

Cristian Da Costa Moreira

Josep Ferre Rey

Cruzma Fuentes Bellido

Rosana Vanesa Landin Delgado

Joana Serra Virgili

REUS 1

Joan Lluis  Frigola Marcet

Coral Chancho Rodriguez

Josep Cabré Vila

 

REUS 2

Angel Donado Mazarron Romero

Ester Ras Vidal

Joan Boj Casajoana

Josep Balsells Ghiglione

Elisabet Tapia Barranco

Anna Isach Subirana

Anna Belen Castellví  Margalef

Xavier Floresvi Aubia

 

REUS  4    

Mayte Garcia Vidal

Carmina Poblet Calaf

Domingo Ribas Seguí

Antonia Caballero Alias

 

BONAVISTA

Nuria Sarra Manetas

Maria Belen Fernandez Soto

 

 

REUS  3

Marc Soler pont

Pilar Llobet Azpitarte

Emma Marques Casasola

 

JAUME 1

Ana Moragas Moreno

Aitor Alfaro Ormaolea

Silvia Hernandez Anadon

 

TARRAGONA 7

Antoni Santigosa Ayala

 

Funcions

Intervenir en el procés formatiu del resident.

Organitzar, coordinar, dirigir i controlar el desenvolupament del programa docent de cada resident al seu càrrec, amb la finalitat d’assolir els objectius proposats per al seu període de formació.

Fomentar l’activitat docent i de recerca de la persona resident.

Assessorar i promoure l’autoaprenentatge dels residents.

Participar en activitats de formació continuada relacionades amb l’especialitat i garantir l’actualització permanent de les seves competències.

Mantenir contacte continu, pactat i estructurat amb el/la resident durant tot el període formatiu, establint un calendari de reunions periòdiques amb un mínim de quatre anuals.

Ser el referent i l’interlocutor de la persona resident i resoldre les incidències que es puguin plantejar.

Assessorar la comissió de docència sobre la formació de l’especialitat, proposar les activitats de millora de la qualitat docent a la seva unitat i participar en el seu desenvolupament.

Realitzar el seguiment del procés continu d’aprenentatge dels residents assignats i la seva tasca assistencial.

Elaborar l’informe anual per a la valoració formativa.

Participar en l’avaluació sumativa del resident i dur a terme les avaluacions anuals i l’avaluació final, i acompanyar-la, si s’escau, a l’acte de revisió després d’una avaluació anual negativa no recuperable.

Supervisar el llibre de l’especialista en formació del resident.

Qualsevol altra funció destinada a la planificació, la gestió, la supervisió i l’avaluació de tot el procés de formació de la persona resident en el context de l’organització sanitària.